Rask psykisk helsehjelp

Sliter du med angst eller depresjon? Da kan Rask psykisk helsehjelp være noe for deg.

Nyhetsartikkel publisert 03/05/13

Rask psykisk helsehjelp-teametTeamet som starter opp prosjektet Rask psykisk helsehjelp 1. mai 2013. Fra v: psyk. vernepleier Tine Hilsen Eggen, psykologene Lene Berggraf og Jone Solberg Vik,  ledende helsesøster i Modum Hilde Øverby, psyk.sykepleier Marit Hvidsten, sekretær Birte Stenbro samt prosjektleder og familieterapeut Egil Halleland. I bakgrunnen: Villa Flora på Modum Bad hvor Rask Psykisk helsehjelp skal ha sin base.

Se innslag om Rask psykisk helsehjelp på TV-Modum her.

Modum kommune tilbyr i samarbeid med Modum Bad rask psykisk helsehjelp for personer med angst eller depresjon. Tilbudet startet 1. mai 2013 og er et gratis lavterskeltilbud som ikke krever henvisning fra lege eller annen behandler.
– Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis, sier prosjektleder Egil Halleland.

Depresjon og angst

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet i samfunnet i dag. Tilbudet Rask psykisk  helsehjelp er ment å være et korttidstilbud slik at problemene ikke utvikler seg. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av mild til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er også foreløpig forbeholdt innbyggerne i Modum kommune.

Tilbudets varighet?

-Målet vårt er å gi et tilbud innen én til to uker, sier Halleland.
For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Du deltar aktivt

Behandlingen i Rask psykisk helsehjelp baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.
– Tilbudet Rask psykisk helsehjelp kan inneholde veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale,  telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell psykoterapi eller samtaleterapi med relativt kort varighet.
Personer som har behov for mer langvarig terapi, blir henvist videre.

Samarbeid

Modum er en av tolv kommuner som har Rask psykisk helsehjelp, et lavterskeltilbud for deg med mild eller moderat form for angst og/eller depresjon. Helsehjelpen drives av et tverrfaglig team som består av to psykologer, en psykiatrisk sykepleier, en vernepleier og en familieterapeut. Med i teamet er også ledende helsesøster i Modum kommune.
-Teamet samarbeider med andre instanser i samråd med deg dersom dette er hensiktsmessig. Dette kan være fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. De ansatte har taushetsplikt, opplyser Halleland.

– Et behov

Rådmann Aud Norunn Strand i Modum kommune er veldig fornøyd over at tilbudet er igang.
– Vi ser at det er behov for et lavterskeltilbud innen psykisk helse. Jeg er derfor glad og stolt over at vi i samarbeid med Modum Bad har kunnet etablere dette tilbudet. Flinke fagfolk og flotte lokaler er nå på plass. Gjennom Rask psykisk helsehjelp kan folk få hjelp tidlig og uten henvisning. Jeg håper mange vil benytte seg av dette tilbudet.

Kontaktinformasjon

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp er etablert på Modum Bad – i Villa Portal (første hus på høyre hånd når du ankommer Modum Bads område). Trykk her for kart og veibeskrivelse til Modum Bad.
Telefon: 32 74  94 40
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl 10.00 – 11.30 og 12.00 – 15.00.
E-post: rask.psykisk.helsehjelp@modum.kommune.no
Besøksadresse: Villa Portal, Modum Bad, Badeveien 279, 3370 VIKERSUND.

 

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies (http://www.iapt.nhs.uk/)
Link til Modum kommunes nyhetsside om prosjektet Rask psykisk helsehjelp
Les om Jonas Gahr Støres besøk i Modum og orienteringen han fikk om lavterskeltilbud som virker.

Share Button
Print Friendly and PDF