Psykologspesialist

Brenner du for utredning og god behandling av pasienter med sammensatte traumelidelser? Da kan du bli vår nye kollega! Ved Avdeling for traumelidelser er det ledig 100 prosent fast stilling for psykologspesialist.

 

Disse psykologene og psykologspesialistene jobber her allerede – kom og bli en del av fagmiljøet på Modum Bad.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder. Diagnostisk vil pasientene tilhøre kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rusproblem, angst/depresjon og personlighetsproblematikk.

I vår behandlingsmodell kombinerer vi individuelle -og gruppebaserte metoder. Vi bruker både verbale og nonverbale tilnærminger, og gjennom psykoedukasjon bidrar til en rød tråd gjennom behandlingsforløpet. Det teoretiske fundamentet er hentet bl.a. fra teorien om strukturell dissosiasjon, tilknytningsteori, nyere interpersonlig nevrobiologi og sensorimotorisk psykoterapi.

Det er 4 behandlingsgrupper i avdelingen med til sammen 32 pasienter. Til hver gruppe er et tverrfaglig team, bestående blant annet av lege (overlege og LIS), psykologspesialist, psykolog og annet spesialutdannet helsepersonell med minimum bachelorgrad. Alle samarbeider tett rundt behandlingstilbudet vi gir pasientene. Du bør like å arbeide i team, det legges stor vekt på evne til samarbeid.

Det er ønskelig med oppdatert kunnskap og erfaring med utredning og behandling av sammensatte traumelidelser. Det ligger til stillingene et ansvar både for den gruppeterapeutiske og individualterapeutiske delen av behandlingsopplegget.

Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har et tett samarbeid med Forskningsinstituttet ved Modum Bad, og har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Vi tilbyr:

  • interessante arbeidsoppgaver innefor et spennende fagområde
  • introduksjonsprogram for nyansatte
  • lønn etter avtale
  • gode pensjons- og forsikringsordninger
  • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Solveig Nævra Lie, tlf. 32 74 97 00, mob: 928 84 517. mail: solveig.lie@modum-bad.no

Søknadsfrist:

1. mai 2021

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

1. september 2021

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF