– Prøver å bygge robusthet hos unge

– Et mål med programmet #psyktnormalt er å hjelpe tenåringer med å etablere trygghet i møte med vansker. Robusthet er et fint ord for «tåleevnen» vi ønsker å bygge hos dem, sier psykolog Kari Halstensen.

Nyhetsartikkel publisert 22/08/22

Ungdomsskoletiden er en brytingsfaste. Kommer man seg gjennom denne tiden på god måte, gir det en plattform å stå på videre i livet. Illustrasjonsfoto.

Kari Halstensen

– Tenåringer trenger å bli trygge på egen styrke og samtidig vite at det er ok å be om hjelp, sier Halstensen.
Hun er fagrådgiver for programmet #psyktnormalt som er utviklet ved Modum Bad spesielt med tanke på ungdomsskoleelever.
– Ungdomsskoletiden er en brytingsfaste. Kommer man seg gjennom denne tiden på god måte, gir det en plattform å stå på videre i livet.

“Undervisningsprogrammet #psyktnormalt kan hjelpe ungdommer med å bygge robusthet i livet”

 

Hjelp til gjennomføring

I denne perioden av livet strever ungdom med å finne ut av følelsene sine og av hvem de er. I tillegg står de overfor mange valg. Blant annet skal de velge videregående utdanning.
– Vi har en god del kunnskap om at det å komme gjennom videregående skole legger viktige premisser for hvordan livet til en ung voksen blir. Robusthet som etableres i ungdomsskoletiden, kan bli til god hjelp når overgangen til videregående kommer. Videre kan den samme robustheten gi hjelp til å gjennomføre, hvis det skulle komme noen bratte kneiker underveis. Denne langsiktige tenkningen gir motivasjon til å jobbe med #psyktnormalt. Samtidig er det minst like viktig at ungdomsskoleelever har det så bra som bare mulig her og nå.

Fremme livsmestring

#psyktnormalt bidrar til undervisningen i det tverrfaglige emnet «livsmestring», som nå er tatt inn i grunnskolens læreplan.
– Livsmestring vil si å kunne ta imot det som møter en i hverdagene. Noen ganger innebærer det å bruke mulighetene til å be om hjelp. #psyktnormalt består av fire skoletimer, fordelt på fire uker. Programmet har også egne undervisningsbolker for lærere og foreldre.
– Det er en god mulighet til å bygge inn ressurser som kan ha en forebyggende effekt hos elevene. De får hjelp til å forstå at livet går opp og ned, og de øver på å forstå mer av hvordan disse svingningene kan påvirke følelser. Vi prøver å bygge robusthet mot det vanskelige som livet naturlig byr et menneske på, sier Halstensen.

“Livsmestring vil si å kunne ta imot det som møter en i hverdagene”

Opplæringskurs

Programmet ble utviklet i 2016 og har vært prøvd ut i en rekke ungdomsskoler med god erfaring.
Modum Bad tilbyr opplæringskurs i programmet for ansatte i skole, skolehelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.
– Vi har allerede hatt mange lærere, helsesykepleiere, sosiallærere og miljøarbeidere på kurs og og programmet brukes over hele landet. Samtidig er det god plass til flere som vil bruke evner og krefter på å bygge robusthet hos ungdomsskoleelever, sier fagrådgiveren.

 

Videoer fra Rådebank blir brukt som eksempler – noe elevene lett kan relatere til. Foto: NRK

Lærer om tanker og følelser

På ungdomsskolen i Vikersund har de akkurat gjennomført en ny runde med #psyktnormalt. Miljøarbeider Ivar Ødegaard er veldig fornøyd med programmet.
– Nå har det blitt fornyet med videoer fra filmen Rådebank, noe vi synes fungerer godt.
Elevene liker opplegget og er veldig ivrige i avsluttende kahoot.
– Elevene lærer om følelser og tanker, og hva som skjer når disse blir utfordrende. De får kunnskap om hva som skjer i kroppen og hva man selv kan gjøre når ting blir krevende. For eksempel at det er lurt å finne noen å snakke med når det hoper seg litt opp. Og det er også veldig nyttig å lære at det er ganske normalt at det av og til hoper seg litt opp, sier Ødegaard.

Ord på følelser

– Gjennom arbeidet med #psyktnormalt lærer elevene å sette ord på blant annet følelser, sier lærer Ingunn Herfindal ved ungdomsskolen i Åmot.
Personalet merker at kunnskapen er nyttig i videre samtaler med elevene. Ungdomsskolen gjennomfører undervisningsprogrammet #psyktnormalt med 8. trinn hvert år.
– Elevene får fire økter med undervisning. Mellom øktene jobber klassene med temaer knyttet til psykisk helse. De siste årene har vært preget av pandemi, men vi har gjennomført #psyktnormalt for elevene. Vi har også hatt foreldremøter slik at de voksne får informasjon om programmet og hva vi jobber med på skolen.

Fakta om #psyktnormalt:

• Et undervisningsprogram for ungdomsskoleelever om psykisk helse og livsmestring
• Utviklet ved Modum Bad i samarbeid med Modum kommune.
• Mål: Fremme livsmestring hos ungdom
• Består av fire skoletimer fordelt på fire uker
• Undervisningsbolk også for lærere og foreldre
• Støttet finansielt av Tone Bergesens stiftelse

Les mer om programmet her.

 

Tekst: Unni Tobiassen Lie

Artikkelen er hentet fra Badeliv nr 1/2022. Du kan abonnere gratis på bladet – klikk her for å bestille.

22.08.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF