– Banebrytende arbeid, mener forskningsleder Bruce Wampold

Forsker Ellen K.K. Jepsen ble tildelt pris for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation i 2014.

Nyhetsartikkel publisert 05/05/15

PrisutdelingEllen K.K. Jepsen fikk tildelt prisen under en stor konferanse i Orlando i USA.

Prisen "Richard P. Kluft Award" ble tildelt Ph.D. og psykiater Ellen Kirstine Kjærulff Jepsen for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation i 2014. Artikkelen "Early traumatized Inpatients High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Characteristics and Treatment response" blir beskrevet som "outstanding work" (fremragende arbeid).

– En ære

Prisen ble utdelt på en stor konferanse i International Society for Trauma and Dissociation i Florida i april.  En gruppe ansatte fra Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad reiste for å overvære prisutdelingen.
– Det er en ære for oss at Ellen Jepsens artikkel er blitt tildelt Richard P. Kluft Award, sier leder Bruce Wampold ved Forskningsinstituttet, Modum Bad.
Han beskriver Jepsens forskningsarbeid som banebrytende, og er glad og stolt over den internasjonale mottakelsen som artikkelen har fått.

Gleder seg på pasientenes vegne

Jepsen gleder seg over prisen, som hun deler med sine medforfattere: Willemien Langeland, Nederland og Trond Heir, Oslo . Men mest av alt gleder hun seg på pasientenes vegne:
– Det er ofte lite synlig hvor alvorlig skadet barn, og senere den voksne, kan bli av å bli utsatt for incest og andre typer overgrep i oppveksten. Vanlige konsekvenser av slike kriminelle handlinger er svært alvorlige skader på kropp og sjel, som medfører at den utsatte ikke klarer å delta på vanlige arenaer i samfunnet, som å få egen familie, få utdanning og jobb. I tillegg er det vanlig at fortidens mareritt jager en 24 timer i døgnet, og man levnes ikke mulighet til noen få timers hvil for å samle krefter.

Kolossale utfordringer

Jepsen mener helsevesenet står overfor kolossale utfordringer når det gjelder å hjelpe traumatiserte mennesker til å reise seg som menneske og individ. Ikke minst de som sliter med de alvorligste traumerelaterte lidelser: dissosiative lidelser.
– Her har de tidlige traumer medført en oppdeling i identiteten hos den utsatte – for å overleve traumene. Denne pasientgruppen har vært neglisjert innen helsevesenet, selv om lidelsene er mer vanlige enn for eksempel schizofreni.
Det finnes nesten ingen forskning på hvilken behandling som hjelper pasienter med dissosiative lidelser. Vi vet noe om hva som hjelper, men vi må også være ærlige å si at det gjenstår å finne behandlingen som helbreder disse lidelsene.

Prisutdeling1
Ellen K.K. Jepsen på scenen sammen med prisutdeler A. Steven Frankel, Ph.D., JD, leder av priskomiteen i International Society for Trauma and Dissociation.

Ellen Jepsen
Ellen K.K. Jepsen viser fram diplomet for Richard P. Kluft Award.

Doktorgradsarbeidet fra 2014 er et første skritt ved Modum Bad til å utforske hvordan går det med tidlig traumatiserte som sliter med høy grad av dissosiasjon. Ledende internasjonale fagmiljøer innen traumer og dissosiasjon har siden da respondert merkbart på arbeidet, nå konkret i form av prisen. Det fremheves at arbeidet er "originalt, aldri sett før, presenterer unike data", og at det har gitt "viktig informasjon om hvordan det går med dissosiative pasienter i behandling". I tillegg sies det: "Dere har funnet en måte å forske på, som det er svært mye bruk for".

Vil stimulere til forskning

Med prisen ønsker man å stimulere denne type forskning, og man ønsker også å oppmuntre Modum Bad til å fortsette sitt banebrytende arbeid.
– Blant annnet håper man at det spesialiserte tilbudet for pasienter med komplekse dissosiative lidelser i den ene av Modum Bads traumegrupper vil gi kunnskap om hva som er bedre hjelp til disse pasienter, forklarer Jepsen.
Det var tydelig at Modum Bad har høy internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid for mennesker som har vært utsatt for tidlige relasjonelle traumer. Ledende fagmiljøer og forskere, ikke minst fra USA, ønsker et samarbeide med Traumeavdelingen fremover

05.05.2015
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF