PREParert for samliv

I Forsvaret navigerte Ole-Kristian Martinsen ubåt. På PREP-kurs har han og kona Kathrine lært å stake ut riktig kurs for familien.

Nyhetsartikkel publisert 29/11/18

– Vi kaller oss Team Martinsen. Viktigheten av et godt team har jeg lært som besetningsmedlem i ubåt, sier Ole-Kristian Martinsen. Her med kona Kathrine og barna Mille og Ludvig.

 

– Da vi dro på kurs på Osterøy i februar 2012, visste vi ikke så mye. Men vi hadde et positivt inntrykk av opplegget, sier de to seks år senere.

I mellomtiden har de rukket å gifte seg, få to barn, flytte fra Bergen til Bærum, og være på oppfølgingskurs på Modum Bad – blant mye annet. Han har også permisjon for å prøve en sivil jobb.
Det var Forsvaret som kom med tilbudet om PREP-kurs. Arbeidsgiveren betalte.

Utdannet i Forsvaret

Ole-Kristian er, som sin far, utdannet i Forsvaret. Han har tatt befalsskole, og Sjøkrigsskolen i Bergen. Han har hatt tjeneste på ubåt og fregatt, der han jobbet med navigasjon og taktikk. Siden jobbet han i forsvarsstaben, til han søkte permisjon høsten 2017. Nå jobber han i Kongsberggruppen.
Kathrine er jurist, og har akkurat startet i jobben i Stortingets administrasjon etter et års permisjon med Mille. Storebror Ludvig er en erfaren barnehagegutt på fire og et halvt år. Familien er årsaken til at Ole-Kristian nå prøver seg i en sivil stilling.

Ole-Kristian stilte i marineuniform da de giftet seg.

100 reisedøgn i året

De to traff hverandre gjennom felles venner i Bergen i 2008 og ble raskt kjærester. På den tiden var han mye stasjonert i Middelhavet, slik hadde han mye tid til henne de periodene han var hjemme. Men kjærligheten fortsatte å blomstere, og de flyttet sammen i 2010. Da han måtte på tokt til USA, var han borte i seks måneder. Han kunne ellers ha omtrent hundre reisedøgn i året, men ble ikke som i andre forsvarsgrener beordret til å flytte.
– Så kjøpte vi enebolig, og hadde etter hvert to hunder. Da ble det mye for Kathrine, ikke minst da Ludvig ble født i 2013. Derfor flyttet vi nærmere familie, sier han.

Investering

Noen år tidligere hadde de deltatt på PREP-kurs. De anså det som en investering i samlivet.
– Vi lærte masse om oss selv, som enkeltindivider i et par.
Begge hadde høye forventninger til opplegget.
– Det var veldig sosialt. Vi brukte mye tid på å snakke om hvor vi kom fra, hvilke verdier vi hadde med hjemmefra, og hvilke verdier vi ville ha med i vårt familieliv. Vi hadde allerede diskutert å få barn etter giftermålet.
– Konkret, hva snakket dere om?
– Om å være rause, ha humor, ha omsorg for hverandre, sette den andre først. Vi hadde ganske like tanker – sikkert fordi vi har vokst opp ganske likt. Familie og venner har vært og er viktig for oss.
– Tok dere opp vanskelige ting også?
– Ja, men vi prater mye om følelser til vanlig også. Men på kurset var det en arena der du ikke kan rømme. Vi hadde en hel helg der all oppmerksomhet var viet parforholdet.

Lærer teknikker

Kurset er delt opp i bolker der foredragsholderne innleder om ulike temaer som fundamentet i parforholdet, utfordringer og muligheter, konflikter, kommunikasjon og samliv for folk i Forsvaret. Kursdeltakerne lærer teknikker i for eksempel konfliktløsning.
– Så øver vi, eller diskuterer temaene. Undervisningen foregår i et klasserom. Etterpå setter vi oss ut et sted der vi kan prate i fred og ro. Vi skal ikke utlevere oss i plenum, forteller de.

Ole-Kristian i ubåttårnet.

Mikrofonteknikk

Våren 2017 reiste de på oppfølgingskurs på Modum Bad.
– Hvilke forventninger hadde dere da?
– Vi gledet oss etter de positive erfaringene fra første kurs. Dessuten hadde vi barnefri. Jeg var høygravid, så det passet godt, husker Katrine.
Dessuten er de enige om at det var fornuftig å få en oppfriskning.
– Denne gangen hadde vi lengre erfaring som ektefolk. Og vi fikk litt påfyll av nytt verktøy. Det ble også tid til selvrefleksjon.
– «Hvor er vi nå», var et tema vi diskuterte. Dessuten tok vi fram igjen mye av det vi lærte på det første kurset. Vi diskuterer ikke parforholdet på den måten så ofte ellers.
– Hva lærte dere, helt konkret?
– For eksempel mikrofonteknikk, som vi også lærte om på det første kurset vi gikk på. Det handler om å «gi mikrofonen» til den andre og lytte når han eller hun har noe å fortelle. Vi ble også litt mer bevisst på temaene fra det første kurset. Hverdagens trivialiteter hadde ikke truffet oss på samme måte da. Vi tror potensialet for å snuble kunne vært større nå, om vi ikke hadde hatt teknikkene fra kursene.

– Etter at man får barn er det lett å ha forventninger til hva den andre skal gjøre. Så kommuniserer man det ikke. Vi må være tydeligere på hva vi forventer av den andre, sier Ole-Kristian og Kathrine.

Planleggingsmøte

Da de tok fram kursheftet i forbindelse med oppfølgingen, måtte de innrømme at de ikke hadde vært så flinke til å bruke teknikkene som de trodde. På kurset hadde de blitt oppfordret til å ta fram heftet og jobbe videre med det hjemme.
– Vi innså at vi ikke hadde gjort det, men teknikkene har vi brukt, om ikke bokstavelig, så ligger de i bevisstheten, sier de.
De ble bevisste på at de hadde en uhensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene.
– Hvordan har dere løst det?
– Vi prøver å ha et planleggingsmøte en dag i uka. Da har vi en bok, Kos med kaos, som vi fører inn alt som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og alt som skjer, forklarer Ole-Kristian.

Forventningsavklaring

De sammenligner familien med jobben, der det stadig er møter.
– Det handler om forventningsavklaring. Forventninger til den andre. Etter at man har fått barn, er det lett å ha forventninger til hva den andre skal gjøre. Så kommuniserer man det ikke. Det gikk opp for oss på kurset. Vi må være tydeligere på hva vi forventer av den andre, mener begge.
Nå kaller de seg Team Martinsen.
– Fordi vi også vil ha med barna. Vi har allerede begynt å bevisstgjøre Ludvig på dette. Han er veldig med på laget. Jeg har lært om viktigheten av et godt team som besetningsmedlem på ubåt og fregatt i Marinen. Det er overførbart til familien, mener Ole-Kristian.
Begge er enige om en ting:
– Står vi foran en stor endring, og merker at det kan gå utover forholdet, kan vi godt tenke oss nok et kurs.
Tekst/foto: Brita Skogly Kraglund (artikkelen er tidligere publisert i Modum Bads magasin Badeliv nr 1/2018)

Ønsker du å abonnere på magasinet Badeliv? Klikk her.

22.10.18
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF