Undertegnet treårig kontrakt

Modum Bad fikk kontrakt med Forsvaret

Nyhetsartikkel publisert 12/09/12

Kontraktssignering
Utviklingsleder ved Modum Bad, Kristin Tafjord Lærum, signerer kontrakten med Forsvaret. Til høyre: underdirektør Kjell-Erik Nilsen Runar i Forsvarets Personelltjenester.

Modum Bad gikk av med seieren i anbudskonkurransen om å holde samlivskurs for Forsvaret, i tett samarbeid med Viken Senter i Bardu.
– Det er en anerkjennelse å bli valgt i skarp konkurranse med andre. Nå gleder vi oss til å ta fatt på en veldig spennende oppgave, sier Kristin Tafjord Lærum.
Lærum er utviklingsleder for nysatsingen Kildehuset ved Modum Bad. Hun har hatt hovedansvaret for utarbeidelsen av anbudet i samarbeid med direktør Jon Henrik Wien fra Viken Senter.

Treårig kontrakt

Kontrakten ble undertegnet i slutten av august. Den er treårig, med mulighet til forlengelse for fem år, og har en økonomisk ramme på kr 1,5 millioner per år til kursledelse og administrasjon.
– Når det nye Kildehuset vårt åpnes høsten 2013 vil vi mest sannsynlig legge noen av kursene dit, slik at det også kan bety leieinntekter for Modum Bad. I tillegg er det lagt inn mulighet for foredragsvirksomhet på andre fagområder, opplyser Lærum.

Fra kontraktsmøtet
Fra kontraktsmøtet hos Forsvaret: Direktør Jon Henrik Wien og økonomileder Line Kroken fra Viken Senter, Kristin Tafjord Lærum fra Modum Bad, underdirektør Kjell-Erik N. Runar, seniorkonsulent Karen Lise Bruhn og seniorrådgiver Sven Åge Wik fra Forsvaret.

Nær militære baser

Viken Senters plassering i Bardu er sentral med tanke på forsvarskursene.
– Vi vil etablere et stort nettverk av kursholdere over hele landet. Vikens sentrale plassering i Bardu, nær militære baser, gjør samarbeidet ekstra aktuelt og viktig, mener Lærum.
Modum Bad har hatt oppdrag for Forsvaret siden 2003. Nå skal det utarbeides et eget materiell for PREP-kursene – hvor illustrasjonene er skreddersydd for målgruppen. Dette arbeidet står grafisk designer ved Modum Bad, Nina Teigen Olsen for.

Nytt påbygningskurs

En viktig del av oppdraget for Forsvaret er å utvikle et påbygningstilbud.
– Det vil gå i dybden på de helt spesielle utfordringer når det gjelder familie og samliv, sier prosjektleder Torill Stevnebø ved Modum Bad, som har lang erfaring med kurs for forsvarspersonell.
Stevnebø vil stå i spissen for utviklingen av påbygningstilbudet, sammen med fagteamet ved Viken senter. Med seg på laget har de erfarne kursholdere fra ulike fagmiljøer. 

-En god investering

-Samlivskurs er en god investering for Forsvaret, sier Karen Lise Bruhn, seniorkonsulent i Forsvarets personelltjenester.

– Vi ser at samlivskursene gir gode resultater i form av større aksept for internasjonal tjeneste og lengre ufrivillig fravær fra hjemmet i forbindelse med øvelser.  Dette er en god investering for den enkelte avdeling, sier Bruhn.

Uforutsigbar jobbsituasjon

Målgruppen for samlivskursene er Forsvarets personell som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner, men også par som er utsatt for atskillelse og som føler belastning ved en uforutsigbar jobbsituasjon, sier Bruhn.
Satsingen på PREP er en konsekvens av en samlivsundersøkelse som ble gjennomført i Forsvaret i 2006.

Det beste tilbudet

-Hvorfor ble Modum Bad og Viken Senter valgt som leverandør?
– Etter en samlet vurdering, både av pris, kvalitet, gjennomføringsevne og kapasitet, kom vi frem til at det var Modum Bad som kunne gi det beste samlivstilbudet til Forsvarets ansatte. Modum Bad har gjennom flere år holdt samlivskurs for Forsvaret og har fått meget gode tilbakemeldinger.  De har derfor opparbeidet seg en kompetanse og kunnskap om Forsvarets behov som er viktig for våre ansatte. 

FAKTA:
• Modum Bad og Viken senter har fått kontrakt med Forsvaret om samlivskurs
• Kontrakten er treårig
• Økonomisk ramme: 1,5 millioner kroner
• Eget PREP-materiell skal skreddersys Forsvarets ansatte
• Eget påbygningstilbud skal utvikles.
• Rundt 500 par i året skal få tilbud om samlivskurs

St.prp 48 sier at  ”Forsvaret skal legge til rette for å ivareta personellets behov så langt det  er mulig,  i ulike faser av livet.”  I den forbindelse skal Forsvarets familiepolitikk ”bidra til å redusere eventuelle negative effekter av Forsvarets særskilte tjenestevilkår.”

12.09.2012
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF