Pengestøtte til historisk arkiv

Gamle protokoller, resepter og avisutklipp fra 1800-tallet er blant dokumentene som Modum Bad nå får hjelp til å registrere. Statlige midler kanalisert gjennom Drammen byarkiv gjør dette mulig.

Nyhetsartikkel publisert 06/02/19

Det 160 år gamle arkivet skal flyttes til byarkivet i Drammen for å ordnes og kategoriseres. Fra venstre: byarkivar Tom Oddby, adm.direktør Lars Erik Flatø, informasjonssjef Unni Tobiassen Lie, og driftssjef Finn Ellingrud ved Modum Bad. Foto: Grete Edland Westerlund.

-Modum Bad har vært flinke til å ta vare på sin gamle historie. Det gir gode muligheter for et unikt historisk innblikk, ikke bare i den lokale og regionale, men også i nasjonal historie, sier byarkivar og historiker Tom Oddby.

Statlig støtte

De 300 000 statlige kronene fra det statlige Arkivverket som nå er gitt til prosjektet, vil gjøre det mulig å registrere og katalogisere de 160 år gamle papirene og fotografiene som finnes i Modum Bads arkiv.
– Det er sjelden at det gis så mye støtte til et privat arkiv. Målet er å sikre det for ettertiden. En del av materialet vil kunne gjøres tilgjengelig for alle, kanskje gjennom digitalisering. Og noe vil sikkert være interessant for forskning, sier Oddby.
Sammen med sine kolleger i Drammen byarkiv vil han flytte dokumentene til Drammen for å gjennomføre arbeidet. De vil muligens også i fremtiden oppbevares trygt og brannsikkert der, men vil fortsatt være Modum Bads eiendom.

I Modum Bads gamle arkiv finnes protokoller, lønningslister, fotografier, regnskap med mer.

Lokal og nasjonal historie

Modum Bads grunnlegger, legen Heinrich Arnold Thaulow, åpnet St. Olafs bad i 1857. Som fetter av blant andre Camilla Collett og Henrik Wergeland, var han regnet blant den tidens ånds- og kulturelite. Kurbadet i Modum trakk derfor til seg kjente kunstnere og forfattere fra hele landet. Også prins Carl av Sverige og hans to brødre kom på opphold. Sammen med andre kurbadgjester traktet de etter å puste i den friske luften på furumoene, som ble ansett for å være meget helsebringende. Gamle resepter og badesedler vitner om til dels kuriøs «behandling» med gjørmebad og bjørkeris samt inhalering av furnunålsduft. Helse var det særlig i de edle dråper fra St. Olafs-kilde, hvor lokalbefolkningen i årevis hadde hentet vann for å kurere sykdom. Vannet skulle være svært rikt på jern og andre mineraler.
– Kurbadgjestene ble oppfordret til å drikke inntil fem liter myrvann daglig, forteller driftssjef Finn Ellingsrud.

 

Ettermiddag ved St Olafs Bad 1864. Fra venstre: Grunnlegger og lege Heinrich Arnold Thaulow, Christiane (ukjent etternavn) og Fru Gunda Gregersen.

 

Kurgjester ved St Olafs Bad (Modum Bad) i 1868.

Fotoarkiv

Thaulow skaffet seg tidlig et fotoapparat og Modum Bad sitter på et stort fotoarkiv. De første bildene er datert til rundt 1864. Bildene viser den tidens badegjester, men også badekoner og skysskarer fra bygda som jobbet på kurbadet. Bildene er allerede digitalisert.
– Disse er det også svært viktig å ta vare på for ettertiden, sier Oddby.
Da overlege Gordon Johnsen åpnet Modum Bads Nervesanatorium hundre år senere, i 1957, var behandlingen som ble gitt en helt annen. Stedet ble et moderne psykiatrisk sykehus og i arkivet fra de siste 60 år vil det meste være unntatt offentligheten.

Arkivet inneholder også mange avisutklipp fra slutten av 1800-tallet. Avisen “Almuevennen” skrev om St. Olafs Bad i 1860.

Prins Carl av Sverige var på kuropphold i 1890. Her er han på en utflukt, på vei over Snarumselva.

– I rette tid

Informasjonssjef Unni Tobiassen Lie og driftssjef Finn Ellingsrud er svært glade for at Drammen byarkiv har fattet interesse for Modum Bads gamle arkiv.
– Vi ønsker å ta vare på vår historie, men har ikke hatt nok tid og kompetanse i eget hus. Dette initiativet kommer derfor i rette tid for oss, sier Tobiassen Lie.
– Tidligere kulturleder Øystein Naper gjorde en uvurderlig jobb med å samle og gå gjennom det historiske materialet, støttet av tidligere direktør Ole Johan Sandvand. Nå er det profesjonelle arkivarer som vil ivareta dette og hjelpe oss å lagre og bevare dette verdifulle materialet for fremtiden. Vi er derfor takknemlige for jobben som nå igangsettes av byarkivet, sier Ellingsrud.

GA RIS: Tre lokale badekarer som jobbet ved St.Olafs Bad i 1896. De sitter med bjørkeris i hendene. Riset ble benyttet under behandlingen av badegjestene. Foto: Modum Bads arkiv

To lokale damer som var ansatt som badekoner. Bildet er tatt rundt år 1900. Foto: Modum Bads arkiv.

Mange fra lokalbefolkningen jobbet ved Modum Bad. Her fra kjøkkenet, ca 1880.

 

06.02.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF