Oversatte spørreskjema om PTSD

Et nytt spørreskjema om PTSD og kompleks PTSD er oversatt fra engelsk til norsk av forskere på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 02/10/19

Harald Bækkelund og Peter Sele ved Modum Bad har oversatt et helt nytt spørreskjema for å kunne utrede og diagnostisere PTSD og kompleks PTSD etter de nye ICD -11 kriteriene. Skjemaet finner du her.

 

Da det nye diagnosesystemet ICD-11 ble lansert i 2018, inneholdt det en helt ny diagnose: Kompleks Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD). Dette er en diagnose for mennesker med mer omfattende vansker enn de som er beskrevet i PTSD-diagnosen. Den rammer særlig de som har opplevd gjentatt traumatisering (les mer om hva kompleks PTSD er her).

Forskning

Psykologspesialist og forsker Harald Bækkelund.

Psykologspesialist og forsker Peter Sele.

Ved Modum Bad har mennesker med kompleks PTSD fått hjelp i mange år. Flere av våre forskningsprosjekter forsøker å finne god hjelp for denne gruppen. Derfor var det naturlig for to av våre forskere, Harald Bækkelund og Peter Sele, å innlede et samarbeid med professor Marylene Cloitre fra New York som er leder for ICD-11 komiteen.

– Det førte blant annet til oversettelsen av et helt nytt spørreskjema for å kunne utrede og diagnostisere PTSD og kompleks PTSD etter de nye ICD -11 kriteriene, sier Harald Bækkelund.

Gratis skjema

International Trauma Questionnaire (ITQ) består av 18 spørsmål. Det er et kortfattet skjema for å kartlegge kjernesymptomene i PTSD og Kompleks PTSD, samt om symptomene har medført svekket fungering. Skjemaet er gratis og fritt tilgjengelig på denne nettsiden: https://www.traumameasuresglobal.com/itq Det er foreløpig oversatt til 14 språk.

Flere av behandlerne ved Traumeavdelingen på Modum Bad bidro til den første oversettelsen av ITQ i 2014. Senere tillegg og endringer har blitt oversatt av Harald Bækkelund og Peter Sele. Akiah Ottesen Berg ved Avdeling for psykoseforskning ved Oslo Universitetssykehus, som tidligere jobbet på Modum Bad, har stått for tilbakeoversettelse til engelsk som en kvalitetssikring.

Utredning

Foreløpig er ITQ først og fremst ment å brukes til å utrede traumerelaterte plager.
– Hvorvidt det egner seg til å vurdere for eksempel plager underveis eller etter behandling trengs det mer forskning for å avgjøre, sier Harald Bækkelund og Peter Sele.
Sammen med Tuva Øktedalen holder de to på med en psykometrisk vurdering av den norske oversettelsen.
– Den er basert på data fra pasienter ved Modum Bad som deltar i våre forskningsprosjekter, sier Bækkelund.
Les mer om våre forskningsprosjekter vedrørende kompleks PTSD her:

Barndomstraume varer langt inn i vaksenlivet.

Gruppebehandling eller individuell behandling.

02.10.19
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF