Overlege, spesialist i psykiatri

Ønsker du å arbeide med korttidsdynamisk psykoterapi? Ved avdelingen for depressive lidelser er det ledig 100 prosent fast stilling som overlege, spesialist i psykiatri.

Nyhetsartikkel publisert 22/11/21

Ledig stilling Avdeling for depressive lidelser overlege spesialist i psykiatri

Disse legene/overlegene jobber her allerede – kom og bli en del av et spennende fagmiljø på Modum Bad.

Avdeling for depressive lidelser

Avdelingen er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelse inntil 12 uker. Målgruppen er pasienter med vedvarende og tilbakevendende depresjon som hoveddiagnose. Mange pasienter har varierende grad av komorbide tilstander i form av angst, komplisert sorg, PTSD, relasjonell- og tilknytningstematikk, engstelig/unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. Spesialisert behandling rettet mot depressive lidelser hos unge pasienter (18 – 35 år) har særlig fokus i en av behandlingsgruppene ved avdelingen. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Dette inkluderer for de fleste pasienter at det er forsøkt både individual-, gruppe- og medikamentell terapi.

Avdelingen har lang erfaring med å jobbe emosjons- og relasjonsfokusert gjennom affektfobi terapi, og spisser seg nå i retning av ISTDP. Det legges til rette for veiledning og spesialisering. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle behandlingstilbudet og å tilby skreddersydd behandling til pasientgruppen. Behandlingsgruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker. Avdelingen kan vise til gode behandlingsresultater på pasientgruppen, og ønsker å jobbe fokusert, med høy dose og høy intensitet under innleggelse.

Avdelingen bruker aktivt tilbakemeldingsverktøy for å utforme og tilpasse behandling. Vi jobber strukturert med veiledning gjennom bruk av video, og ønsker et miljø med fokus på terapeututvikling og god pasientbehandling.
Avdelingen har gode rammer for å fokusere på psykoterapi. Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamene. Den inngår i 8 delt bakvaktsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Psykoterapi, individual -og gruppeterapi
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinfaglige oppgaver og vurderinger
 • Undervisning
 • Veiledning av medarbeidere
 • Deltagelse i tverrfaglig veiledningsgruppe

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Spesialist i psykiatri. LIS med kort tid til fullført spesialisering kan også søke
 • Interesse for og erfaring med emosjons- og relasjonsfokusert terapi, gjerne ISTDP
 • Interesse for og erfaring med gruppeterapi
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Vi tilbyr

 • Gode rammer for behandling, psykoterapi og fagutvikling
 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere
 • En dynamisk avdeling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Varierte arbeidsoppgaver med høy grad av kompleksitet
 • Terapiutdanning og veiledning
 • Mulighet for samarbeid med forskningsmiljøet ved Modum Bad
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon

Kontaktpersoner

Avdelingsleder Kari Nedberg, mobil: 934 46 533 eller på e-post: Kari.Nedberg@modum-bad.no

Søknadsfrist:

12. desember 2021

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse

Etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF