Institusjoner innen psykisk helsevern inviteres til å delta

Opplevelsesdagen er lagt til onsdag 3. juni. Meld på din institusjon!

Nyhetsartikkel publisert 16/01/15

Opplevelsesdagen 2014
Mosjon, avkobling, underholdning og fellesskap står i sentrum for Opplevelsesdagen på Modum Bad.

Opplevelsesdagen på Modum Bad er i 2015 lagt til onsdag 3. juni. Opplevelsesdagen er en dag der mosjon, avkobling, underholdning og fellesskap står i sentrum. Brukere, pasienter og ansatte ved institusjoner innenfor psykisk helsevern inviteres til å delta. Fra Modum Bad stiller også de fleste pasienter og ansatte som deltakere denne dagen.

Hovedaktiviteter

Deltakerne kan velge mellom to hovedaktiviteter: lagkonkurranse og opplevelsesvandring.

LAGKONKURRANSEN er en løype i terrenget med åtte utfordrende oppgaver som hvert lag skal løse. Styrke, utholdenhet, kreativitet og kunnskap er temaer for oppgavene. Her kan det meldes på lag med seks – åtte deltakere (hvorav minst en ansatt). De tre beste lagene blir premiert.

OPPLEVELSESVANDRINGEN er en mindre krevende fysisk rundttur. Her er det også innlagte poster underveis. Deltakerne får opplevelser i form av natur, musikk, lek og bruk av sansene.

Valgfrie aktiviteter

Etter hovedaktivitetene blir det lapskaus og kringle i parken. Deretter er det fritt fram for valgfrie aktiviteter i parken, som ballspill, bruhopping, tautrekking og utesjakk m.m.

Meld på din institusjon

Opplevelsesdagen starter med registrering kl 9 onsdag 3. juni og avsluttes med konserten i parken kl 14.30. Dersom din institusjon har lyst til å delta, ta kontakt med: tovemette.abrahamsen@modum-bad.no. De som har deltatt tidligere får automatisk tilsendt invitasjon til årets arrangement. 

Her kan du se flere bilder fra Opplevelsesdagen 2014.

PROGRAM
09.00 – 09.45 Registrering
10.00 – 10.10 Åpning
10.10 – 10.20 Oppvarming
10.20 – 12.00 Opplevelsesvandring og lagkonkurranse
12.00 – 13.00  Lunsj. Loddtrekning/gave på startnummer
13.00 – 14.15 Valgfrie aktiviteter: Ballspill, bruhopping, tautrekking, utesjakk m.m.
14.30 – 15.30 Parkkonsert

Share Button
Print Friendly and PDF