Du kan abonnere gratis på Badeliv

Det nyeste nummeret av Badeliv har krisehåndtering som tema.

Nyhetsartikkel publisert 13/10/11

Badeliv nr 3/2011

Norge ble rammet av en krise den 22. juli 2011. Hvordan håndterer man egentlig kriser? Hvordan møter man mennesker som har opplevd en katastrofe? Dette er spørsmål som tas opp i det nyeste nummeret av vårt magasin Badeliv.

Badeliv er et gratismagasin fra Modum Bad som kommer ut fire ganger i året. Det sørger for å holde leseren oppdatert på Modum Bads ulike virkefelt. Artiklene har en folkelig og lett tilgjengelig innfallsvinkel, og ønsker å treffe bredt både blant pasienter, ansatte og andre som har en interesse for Modum Bad.

Magasinet er gratis og du kan tegne abonnement ved å fylle ut skjemaet her. Vi legger også ut Badeliv i pdf-format på våre nettsider.

 

Share Button
Print Friendly and PDF