Om behandling og læring på Arendalsuka

«Behandling som læring og læring som behandling» er tema for Modum Bads debatt under Arendalsuka torsdag 15. august. Seniorforsker Vigdis Sveinsdottir i Norce og klinikkleder Pål Ulvenes ved Modum Bad innleder.

Nyhetsartikkel publisert 30/06/24

Bilde av debattantene under fjorårets debatt på Arendalsuka. Da var temaet presisjonsbehandling i psykisk helsevern.

Bildet er fra fjorårets debatt hvor temaet var presisjonsbehandling i psykisk helsevern.

 

Kari-Jussie Lønning

De som møter morgenfriske og klare til debatt sammen med de to nevnte innlederne er Jon Harald Kaspersen, også fra Norce. Han er konserndirektør for helse og samfunn. Modum Bads direktør Kari-Jussie Lønning vil lede debatten, som også vil bestå av inviterte fagpolitikere.

 

 

“Mange av dem som faller ut har lidelser som påvirker mestring og livskvalitet”

 

Store påkjenninger

Hvordan skal vi hjelpe dem som faller ut av studier og arbeidsliv tilbake? Det er et av de store spørsmålene som vil stilles under debatten.
– Påkjenningene for den enkelte er store, sier administrerende direktør Kari-Jussie Lønning ved Modum Bad.
– Mange av dem som faller ut har lidelser som påvirker mestring og livskvalitet. Samtidig er samfunnets behov for aktive hender, hoder og hjerter som kan bidra stadig økende.

Modum Bads arrangement holdes i teltet til Universitetet i Agder og starter kl. 08.00 om morgenen.

Finne løsninger

Lønning mener vi derfor må vi finne løsninger som gir enkeltpersoner den hjelpen de trenger gjennom læring, behandling og mestring.
– Samfunnet må legge til rette for at universiteter, høyskoler og fagskoler – og arbeidsliv, tar imot, stiller krav og tilrettelegger. Her har alle mye å vinne, sier direktøren.

“Vi må finne løsninger som gir enkeltpersoner den hjelpen de trenger gjennom læring, behandling og mestring”

 

Hvordan?

Men hvordan kommer vi dit? Hva viser forskningen? Hvilke behandlingstiltak er viktige og riktige? Hvilke resultater har vi fra de tilbudene som er etablert i dag?
– I debatten under Arendalsuka har vi invitert ledende forskere på feltet til innledning. Deretter inviterer vi til debatt om dette viktige temaet, sier Lønning, som selv vil være ordstyrer.

Innledere

Klinikkleder Pål Ulvenes ved Modum Bad vil innlede ved å presentere et prosjekt knyttet til unge deprimerte og arbeidstrening under pågående behandling. Seniorforsker Vigdis Sveinddotter i Norce vil innlede om hva som finnes av kunnskap og erfaringer på samfunnsnivå.
Blant debattantene finner vi foreløpig Jon Harald Kaspersen, konserndirektør for helse og samfunn i Norce, Marit Hermansen, sjeflege i arbeidsmarkedsseksjonen i NAV og og Tove Hofstad, lokalpolitiker for Venstre i Lier og Buskerud.
– Du møter oss i Arendal – på standen til Universitetet i Agder. Arrangementet starter kl. 08.00 og varer til kl. 08.45. Velkommen, sier Lønning.

Arrangementet streames. Her finner du link til streamingen.

Modum Bads administrerende direktør Kari-Jussie Lønning deltar også i debatt på Virkes stand i Arendal. Det skjer tirsdag 13. august hvor temaet er: “Helsekrise – i offentlig regi”.

Share Button
Print Friendly and PDF