Modum Bad – fortid og fremtid

Professor Ole Berg holder årets minneforelesning 5. september.

Nyhetsartikkel publisert 27/08/12

Ole BergProfessor Ole Berg har fulgt Modum Bad i mange år. I sin forelesning vil han ta for seg institusjonens fortid og trekke noen linjer til nåtid og fremtid.

Ole Berg er statsviter og professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitet i Oslo. Onsdag 5. september kl 19.00 holder han Gordon Johnsens minneforelesning i Festsalen på Modum Bad.

Grunnla ny lederutdanning

Ole Berg har en omfattende virksomhet, først og fremst innen helseområdet. Blant annet har han skrevet den norske helseforvaltningens historie. I 1986 dro han i gang en ny lederutdanning for ledere i helsetjenesten. Gjennom et kvart århundre har han med sin formidable faglige innsikt og formidlingsevne satt sitt preg på svært mange mennesker med ledende posisjoner i helsetjenesten.

Grepet Modum Bad

Ole Berg har hele tiden vært en forsvarer av Modum Bad, og er trolig den eksterne person som har ”grepet og forstått” Modum Bad bedre enn noen andre. Tittelen på hans forelesning er: Modum Bad – fortid og fremtid.

Konsert med Queendom

Minneforelesningen etterfølges av en konsert med gruppen Queendom (ca. kl 20). Queendom serverer energiske show med musikk som er en urban blanding av pop, soul, reggae og afrobeat. Siden starten for 13 år siden har Queendom skapt flere humorshow, spilt uttallige konserter, turnert, opptrådt på hundrevis av events, skrevet en satirebok og vært aktive som både artister og skribenter på radio og TV.

Damene er kjent for å harselere med politiske temaer som identitet, norskhet og kvinnespørsmål – med en god dose selvironi. For dette fikk Queendom i 2008 Oslo Bys Kunstnerpis. Deres første studioplate "Still rising" ble sluppet 2. mars 2012.

Queendom
Gruppen Queendom består av Asta Busingye Lydersen, Hannah Wozene Kvam og Monica Ifejilika.

Share Button
Print Friendly and PDF