Nytt tilbud til unge med spiseforstyrrelser

Modum Bad tilbyr behandling av yngre pasienter med spiseforstyrrelser. Tilbudet gjelder foreløpig kun pasienter fra Helse Nord.

Nyhetsartikkel publisert 06/09/22

Det nye behandlingstilbudet ved Modum Bad gir unge med spiseforstyrrelser mulighet til å behandles sammen med sin familie.

Modum Bad tilbyr behandling av yngre pasienter i alderen 16 – 18 år med spiseforstyrrelser. Behandlingen er basert på at hele familien legges inn. Tilbudet gjelder foreløpig kun pasienter fra Helse Nord.

Egen bolig

De unge pasientene legges inn sammen med sin familie i Familieavdelingen. Familien bor i egen bolig på området. Både familieterapeuter og terapeuter med kompetanse på spiseforstyrrelser er involvert i behandlingen.

“Spiseforstyrrelser påvirker hele familien”

 

– Foreldre – en viktig rolle

– Spiseforstyrrelser påvirker hele familien. Vi må derfor gi en behandling som setter hele familien i fokus. Foreldrene får en viktig rolle i dette arbeidet, og behandlingens mål er å styrke foreldrerollen. Behandlingen av spiseforstyrrelsen vil i all hovedsak skje gjennom foreldrene, sier leder Mariane B. Skakstad i Familieavdelingen.

Familien vil under innleggelsen bo i en av våre familievillaer. Vi har også tilbud om barnehage og skole til søsken.

 

Om behandlingsopplegget

Behandlingsoppholdet er på 12 uker. Pasienten og familien vil bli behandlet og fulgt opp av et tverrfaglig team bestående av: psykolog, psykiater, familieterapeut og klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. I tillegg vil klinisk ernæringsfysiolog og helsesportspedagog bidra i behandlingen. Behandlingsteamet og familien har også tilgang til vanlige fellesressurser i familieavdelingen, herunder sosionom, lege, aktivitør og uttrykksterapeut.

“Pasienten og familien vil bli behandlet og fulgt opp av et tverrfaglig team”

 

Behandlingsmetodikk

Behandlingen foregår etter erfaringsbaserte og faglig anerkjente behandlingsmetoder hvor familiebasert terapi er sentral. Behandlingen følger anbefalte nasjonal faglige retningslinjer, for behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge.

 

Familieavdelingen har egen barnehage og tilknyttet skole i grunnskoletrinn på sykehusområdet.

 

Skole- og barnehage

Familieavdelingen har egen barnehage og tilknyttet skole i grunnskoletrinn på sykehusområdet. Videre har Modum Bad opprettet et samarbeid med Viken fylkeskommune via Lerberg kompetansesenter om primærpasientens videregående opplæring. Tilbudet er lokalisert i nabokommunen, men er ambulant. Skolegang/opplæring vil foregå i samarbeid med ungdommens hjemskole.

Hvem kan få tilbudet?

Ungdom med en diagnostisert spiseforstyrrelse, i hovedsak anorexia nervosa, bulimia nervosa og uspesifiserte varianter.

Hvem passer tilbudet ikke for?

Personer med psykotisk tilstand, aktiv suicidalitet, ustabil somatisk tilstand, pågående vold og/eller overgrepssituasjon, høyt konfliktnivå i familien og psykisk ustabil tilstand hos foreldre.

Hvordan søke?

At pasienten har rett på behandling i spesialisthelsetjenesten må være avklart på forhånd. Ta kontakt med oss for å drøfte aktuelle kandidater til behandlingstilbudet før henvisning sendes.

Kontaktperson:

Johan Dahl på telefon 32 74 97 00 eller e-post: johan.dahl@modum-bad.no

30.08.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Share Button
Print Friendly and PDF