– Kurset er tilført nye og viktige elementer

Hele 15 000 par har gått på PREP-samlivskurs siden 1999. Nå er materiellet fornyet.

Nyhetsartikkel publisert 29/11/13

Toril Stevnebø, Kristin Tafjord Lærum og Helle Myrvik tester tale/lytte-teknikkenToril Stevnebø (t.v.) og Helle Myrvik tester tale/lytte-kortene mens Kristin Tafjord Lærum (i midten) følger med.

”Takk for at mamma og pappa fortsatt holder sammen”, skrev to brødre på sju og ni år en gang til kursleder Toril Stevnebø.
-Å få slike tilbakemeldinger gjør at det å holde PREP-kurs ekstra meningsfylt, sier den erfarne kurslederen og spesialpedagogen. Hun har gjennom mange år holdt uttallige PREP-kurs og synes fortsatt det er en glede å dele av det rikholdige materiellet.
– Særlig når jeg vet at kurset er basert på solid kunnskap og forskning. Det gjør meg trygg i rollen som kursleder, sier Stevnebø.

Humor og skråblikk

I høst kom en revidert utgave av PREP-materiellet – en fornyelse Toril Stevnebø hilser velkommen. Hun har selv vært med på revideringen og synes det er spennende å få lov til å presentere den nye utgaven.  Både erfarne og helt ferske kursledere har den siste tiden tatt det nye materiellet i bruk og mottakelsen er god.
– PREP-kurset er variert og inneholder mye humor. Vi bruker film, bilder, spill og samtalekort. Selv om temaene har en alvorlig undertone, presenteres de med et skråblikk som gjør at vi ofte ler av oss selv, sier Stevnebø.
Parforholdet som en trygg havn, samt vennskap og trygghet i nettverk rundt parforholdet, er noe av hovedinnholdet i kurset. Å ta ansvar for sin del, selv om man av og til gjerne skulle ha forandret partneren er også en viktig del.
– Det handler om å være bevisst, ta grep og ikke la det skure og gå, sier Stevnebø.

Stimulere samtalen

Leder av i Kildehuset kurs- og kompetansesenter, Kristin Tafjord Lærum, er en av dem som har ført den nye PREP-utgaven i pennen. Hun mener endringene som er gjort har tilført kurset nye og viktige elementer.
-Innholdsmessig er de viktigste tilføyelsene økt fokus på følelser og at programmet er tilført mer av det gode. Det vil si et økt fokus på det som er bra i forholdet, noe som kan motivere viljen og engasjementet til å utvikle det – og skape trygghet. For å få det godt sammen er det ikke nok å håndtere problemer konstruktivt. Gode opplevelser og vennskap er viktig å stimulere midt i den travle hverdagen.
– En viktig del av fornyelsen består i en ny pedagogisk utforming av kursøkter, nye undervisningseksempler, samt nye bilder og tegninger tilføyer kurs- og kompetansekoordinator, Helle Myrvik, som også har hatt en hovedrolle i revideringsarbeidet.

Se seg selv tydeligere

-Hvem er PREP-kursene for?
– Det er for par som ønsker å satse på samlivet sitt og lære bedre kommunikasjon. Hovedmålet er å stimulere samtalen og bidra til at partene ser seg selv tydeligere. Uenighet blir forstørret fordi man snakker forbi hverandre, og ikke forstår hverandre. PREP gir trening i å kommunisere og til å håndtere konflikter på en god måte.  Forskerne bak frem har funnet fram til fire kommunikasjonsmønstre som virker ødeleggende på samliv. På kursene lærer man å kjenne igjen disse mønstrene, og hva en kan gjøre for å stoppe dem fra å undergrave forholdet.
-Hvem er det som går på PREP-kurs?
– Det er folk i ulike aldre. Gjennomsnittet ligger på rundt 40 år med rundt 10 års samliv bak seg, men vi har også hatt 60-åringer på kurs.

Satser ikke nok

De offentlige tilskuddene til samlivskurs har siden 2003 krympet betraktelig. Kristin Tafjord Lærum mener det er et stort problem at norske myndigheter ikke satser mer på samlivskurs og utvikling av prosjekter på den forebyggende siden.
– Reduksjonen i tilskudd har skapt store utfordringer for oppdatering, fornyelse og utvikling av samlivskonsepter, sier Lærum, som ikke har tro på at det offentlige kan klare å ta over rollen til alle ildsjeler i privat- og frivillig sektor.

Ønsker du å bestille PREP eller gå på kurs, klikk her.

Fakta om PREP

  • PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program
  • Forskningsbasert program utviklet  i USA
  • Til Norge i 1999
  • Modum Bad har rettigheter til PREP i Norge
  • 30 000 personer har gått på kurs
  • 1 500 sertifiserte kursledere/fagpersoner
  • Revidert utgave i 2004 og 2013
  • Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som skader forholdet, og få verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer.
  • Virkning: studier viser at par som har gått på kurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfredse med det, enn par som ikke har tilegnet seg denne kunnskapen.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
29.11.2013

Share Button
Print Friendly and PDF