Nytt om terapi for sosial fobi

Sammen med en av de fremste eksperter på interpersonlig terapi i verden, John C. Markowitz, har fem ansatte ved Modum Bad forfattet en bok om temaet.

Nyhetsartikkel publisert 07/05/08

Fem ansatte ved Modum Bad har bidratt til boka om terapi for sosial fobi. Fra v.: Gun Abrahamsen, Asle Hoffart, Tore Bonsaksen og Randi Ramstad. Finn Magnus Borge var ikke tilstede da bildet ble tatt.

“A Residential Interpersonal Treatment for Social Phobia” er tittelen på boka, utgitt ut på det amerikanske forlaget Nova Science Publishers. I boka presenteres en ny type fokusert korttidsterapi for mennesker med alvorlig sosial fobi.

Gir godt håp

Behandlingen bygger på en gruppebasert interpersonlig modell (IPT-G). Erfaringene med denne modellen gir godt håp om at flere får hjelp til å takle denne ofte invalidiserende psykiske lidelsen.

– Særlig gjelder det for dem som ikke har fått tilstrekkelig hjelp av eksponeringsterapi. Vi har brukt denne modellen i flere år nå og erfaringene er svært gode. Pasientene gjennomfører behandlingen og gir gode tilbakemeldinger om det utbyttet de opplever, opplyser Gun Abrahamsen.

Hun er klinisk sosionom og en av forfatterne av boka.

Fokusert terapi

Turgruppa ved Modum Bad benytter den interpersonlig tilnærmingen som beskrives i boka både i gruppeterapi, individualterapi og miljøterapi. Sammenhengen mellom relasjonelle vansker og sosial fobi-symptomer er fokus i terapien. Samtidig vises det hvordan en bedring av interpersonlig fungering bidrar til å redusere sosial fobi-symptomene.

I flere av kapitlene er det fyldige kliniske eksempler på hvordan modellen anvendes i praksis. Gjennom eksemplene blir det synlig hvordan de ulike elementer i programmet går sammen i en helhetlig behandling.

Boka er myntet på fagpersoner som jobber med behandling av sosial fobi, eller har interesse for den type behandling og forskning. Styrken er at den innbefatter ulike faggrupper, og er egnet både for nybegynnere og viderekomne.

Boka inneholder også en rekke bilder fra Modum Bad.

– Det er en svært konkret og matnyttig bok, slår forfatterne fast. Bokprosjektet har vært et samarbeid mellom Klinikken og Forskningsinstituttet og har gått på tvers av avdelinger ved Modum Bad. Asle Hoffart, Gun Abrahamsen, Tore Bonsaksen, Finn Magnus Borge og Randi Ramstad har alle bidratt med hver sine kapitler.

Spennende samarbeid

Invitasjonen fra forlaget om å delta i bokprosjektet kom for to-tre år tilbake. Professor Asle Hoffart, spesialist i klinisk psykologi, har tidligere bidratt til en bok om interpersonlig terapi og sosial fobi på samme forlag.

Å samarbeide med John C. Markowitz, som er en av de fremste eksperter på interpersonlig terapi i verden, har vært en spennende erfaring. Markowitz har tidligere gjestet Modum Bad i forbindelse med seminarer. Han har uttrykt begeistring for institusjonen og anser den som både spesiell og eksotisk, ulikt det man finner i USA.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF