Nytt familie- og samlivssenter

Modum Bad etablerte 1. september 2009 en ny og stor enhet: Modum Bads familie- og samlivssenter (FSS).

Nyhetsartikkel publisert 01/09/09

Kristin Tafjord Lærum og Bente Barstad

Leder av det nye Familie- og samlivssenteret, Bente Barstad (til høyre) sammen med assisterende leder Kristin Tafjord Lærum.

Det nye senteret ble etablert ved en sammenslåing av Samlivssenteret og Familieavdelingen.
Familie- og samlivssenteret vil tilby døgnbehandling, slik den tidligere familieavdelingen har 40 års erfaring på som landsdekkende spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern. Samtidig vil senteret tilby poliklinisk familie- og parbehandling, rådgivning, formidling, forebygging, kompetanseutvikling og forskning.

Styrket ledelse
Bente Barstad, som tidligere ledet Familieavdelingen, vil være leder av det nye senteret. Assisterende leder Kristin Tafjord Lærum vil ha forebygging, formidling og fagutvikling som sine hovedansvarsområder.
De to lederne mener kvaliteten på familierelasjoner er en grunnleggende betingelse for livskvalitet, psykisk helse og vekst i vårt samfunn.

– Gjennom sammenslåingen ønsker vi å videreutvikle et bredt spekter av tilbud rettet mot enkeltpersoner, par, familier og fagpersoner, sier leder Bente Barstad.

I tillegg ønsker senteret å formidle fagkunnskap og forskning gjennom media, faglitteratur og forskningspublikasjoner.

Samling av fagfeltet
Det nye familie- og samlivssenteret vil utgjøre den største enheten ved Modum Bad med sine rundt 40 ansatte.

– Senteret betyr en samling av fagfeltet med en styrket ledelse, både med hensyn til kapasitet og kompetanse, sier direktør Ole Johan Sandvand, som har store forventninger til den spennende nysatsingen på ”Badet”.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
 

Share Button
Print Friendly and PDF