Nytt behandlingsbygg til Depresjonsavdelingen

Avdeling for depressive lidelser vil få et etterlengtet nytt behandlingsbygg. Byggestart er 1. april.

Nyhetsartikkel publisert 14/03/19

Slik vil nybygget se ut fra øst.

– Det nye behandlingsbygget vil bli et såkalt mulitfunksjonsbygg, sier driftssjef Finn Ellingsrud.
Avdelingens tre team, med til sammen 24 pasienter, får hvert sitt grupperom. Rommene kan benyttes til gruppeterapi, uttrykksterapi eller andre aktiviteter. Rommene kan også brukes som en sosial møteplass på kveldstid.
– Det er tilstøtende møterom for ansatte til hvert av grupperommene med enveis speil i mellom. I dette bygget får også alle sykepleierne hvert sitt kontor slik at de enkelt kan ha samtaler med pasienten, sier Ellingsrud.

Plantegning for det nye bygget.

Lyse farger

Det nye Depresjonsbygget skal bli et godt bygg å være i, med mye sollys og vennlige, lyse farger. Det skal oppføres på en nydelig, solrik tomt mellom Villa Vita og det som i dag kalles hybelhus II. På stedet sto det gamle Søsterhjemmet, bygget i 1965. Det er nylig revet og er en saga blott.
Bygget settes opp i en etasje og vil bli på 315 kvadratmeter, brutto. Det skal bygges i tre, som så skal kles med fasadeplater. Disse skal pusses med en gjennomfarget spesialsement. Huset vil da se ut som et murhus, på samme måten som hovedhuset til Depresjon Villa Vita, som ligger ved siden av.
Oppstart av byggearbeidene er planlagt til 1. april.

Det røde huset på bildet er nå revet for å gi plass til det nye behandlingsbygget.

Viktig tilskudd

Hovedansvarlig for bygget er driftssjef/prosjektleder Finn Ellingrud. Modum Bads egen byggmester Terje Jacobsen, som nå har ni års erfaring på Modum Bad, vil stå for den praktiske utførelsen. Arkitekt Katinka Schou fra LOGG arkitekter har tegnet bygget. Hun tegnet også nybygget på Institutt for Sjelesorg som sto ferdig i 2018.
– Dette bygget blir et stort og viktig tilskudd til avdelingen. På denne måten får vi samlet mye av virksomheten vår i ett bygg. Det vil bety mye både for pasientene og de ansatte, sier avdelingsleder Kari Nedberg.
I styremøte 7. februar ble det vedtatt å reise bygget med en kostnadsramme på 9,2 millioner. Målet er å bli ferdig til jul/nyttår 2019, med beregnet innflytting første kvartal 2020.

14.03.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF