Avtale med tannlegeforeningen

Rådgivningstilbudet på Villa Sana har fått utvidet avtale med tannlegeforeningen. Nå skal også forskning på legetilbudet igangsettes.

Nyhetsartikkel publisert 29/08/17

Leder Tron Svagård ved Villa Sana gleder seg over at ny forskning på legers helse skal igangsettes.

 

Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad har i snart 20 år gitt et tilbud om rådgivning til leger. Tilbudet er et forebyggende og støttende tiltak. Mer enn 3000 leger har til nå benyttet seg av tilbudet siden oppstarten i 1998.
– I fjor hadde vi 240 leger til rådgivning hos oss, sier leder Tron Svagård på Villa Sana.

Økt kvinneandel

Svagård ser en økende kvinneandel blant legene som søker seg til Villa Sana. Med tanke på at det for tiden er flest kvinner som søker seg inn på legeutdanningen, er det kanskje ikke så underlig. Men gjennomsnittsalderen er heller ikke så høy.
– Vi ser mange kvinnelige leger under 35 år søker seg til rådgivning hos oss. Det er noe bekymringsfullt, mener Svagård.

Utvidet avtale

En annen yrkesgruppe som har fått rådgivning på Villa Sana er tannlegene. Villa Sana-lederen gleder seg over at Tannlegeforeningen har utvidet sin avtale.
– Tannlegene har hatt et tilbud om rådgivning hos oss siden 2008. Nå vil tannlegene også få tilbud om kurs.

Forskningsmidler

Det er tidligere gjort forskning på Villa Sana-tilbudet til leger. Nå er det et sterkt ønske at Karin Røs forskning fra over ti år tilbake følges opp. Et spleiselag mellom Modum Bad og SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger) om forskningsmidler vil gjøre dette mulig i 2018-2020.
-Røs forskning viste at leger hadde færre tegn på utbrenthet, depresjon og jobbstress etter et opphold på Villa Sana. Det er på høy tid at denne forskningen følges opp, og at vi får nye forskningsresultater på bordet, sier Svagård.

-Viktig kunnskap

Leder Hans Kristian Bakke i SOP uttrykker tilfredshet med at forskning nå skal igangsettes.
– Også for SOP er det viktig å få kunnskap om utviklingen av sykelighet i ulike legegrupper. Vi ønsker mer kunnskap – både når det gjelder utvikling over tid samt årsaker.

Les om Karin Røs forskning her.

07.04.17
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF