Ny internasjonal veileder

-Terapi er kraftfull, profesjonell medmenneskelighet sier Bruce E. Wampold

Nyhetsartikkel publisert 01/01/11


 

Bruce E. Wampold (62) var bare fem år da hans mor døde. Senere slet han med en redsel for å bli forlatt. I ettertid ser han at dette førte til hans interesse for psykologi.

I dag er Wampold professor ved University of Wisconsin i USA. Denne høsten ble han tilknyttet Forskningsinstituttet, Modum Bad, som ny internasjonal veileder. Hendelsen som gjorde ham interessert i psykologi skriver seg tilbake til 1953:
-Jeg var fem år og lekte ute i skogen. Da jeg kom hjem var mamma kjørt til sykehuset hvor hun døde få dager senere av kreft. Jeg så henne aldri mer i live. På den tiden var det ikke vanlig å snakke om slikt i familier.

Gikk i psykoterapi

I voksen alder oppsøkte han psykoterapi for å få hjelp til å bearbeide sorgen. Han var opptatt av å få møte et profesjonelt medmenneske som ga ham rom til å utforske sin historie, og som ikke forlot ham uansett hva han sa eller gjorde i terapien.
– Dette var avgjørende for min egen bedring, og det gjorde meg også nysgjerrig på hva som er virksomt i psykoterapi. Derfor har ett av mine forskningsområder vært å se nærmere på hvilke komponenter i psykoterapi som er til hjelp for klienter. Jeg ønsker å bidra med vitenskapelig kunnskap for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske vansker, sier Wampold.

Terapeutens betydning

Hans hovedfunn fra forskningen er at psykoterapi er virksom, men mest knyttet til kvaliteter ved terapeuten.
– Dette innebærer at terapeuten klarer å etablere en tillitsfull relasjon mellom seg og klienten, hvor klienten opplever at han kan få hjelp. De må anvende et felles sett av begreper og ideer som gir en sannsynlig forklaring på klientenes problemer. Klienten må også være aktivt deltakende i sin egen endringsprosess.

Psykoterapidebatten

– Din mest kjente bok er ”The Great Psychotherapy Debate” ( 2001). Hvor står denne debatten i dag?
– På mange måter debatterer vi det samme. De mest tydelige frontene er de som på den ene sida mener at vi trenger spesifikke tilnærminger for spesifikke lidelser, mens den andre fløyen mener vi primært må ha fokus på fellesfaktorer slik som for eksempel terapeutens engasjement, oppmuntring, støtte, allianse og empati i psykoterapi.
Wampold oppfatter dette som en skinn-uenighet fordi det ene ikke kan fungere uavhengig av det andre.
-Det er viktig at terapeuten er kompetent og behersker en variasjon av modeller og teknikker for å tilpasse behandlingen.

Nye måter

Wampold mener at vi framover kommer til å se nye måter å drive klinisk forskning på.
– Det kan gjøre avstanden mellom terapi og forskning mindre. Et konkret eksempel er bruken av tilbakemeldingssystemer, der den informasjon som samles inn til terapeutisk bruk er den samme informasjon som brukes som forskningsdata (presentert Badeliv nr 3/2010).  Wampold tror stadig mer avanserte analyseverktøy vil fange opp den kompleksiteten som kjennetegner menneskets mentale helse og samspill med andre.
-Vi vil nok også erfare økte krav fra bevilgende myndigheter på dokumentasjon av behandlingen og hva som er virksomt. Forskningen har derfor en viktig funksjon.

Til Norge og Modum Bad

-Hvilken kjennskap hadde du til Norge før du kom hit?
– Jeg underviste i Trondheim i 1991. Der ble jeg kjent med Hal Sexton. Senere tok professor Helge Rønnestad meg med til Modum Bad hvor jeg ble kjent med Gry Stålsett, Leigh McCullough og Asle Hoffart.
Wampold har inntrykk av at det drives behandling av høy kvalitet ved Modum Bad. Han er også imponert over sykehusets utforming med så stor vektlegging av estetikk, kunst og kultur, noe han kaller for ”humanistiske omgivelser”.
– Det gir klientene gode rammevilkår for behandling. Indirekte forteller det dem at de fortjener å ha det best mulig rundt seg når de skal gå inn i krevende endringsarbeid. Det kan gi dem en opplevelse av å bli verdsatt og trodd på.

Verdsetter forskning

Som”International supervisor” har Wampold nå et spesielt ansvar for å veilede prosjektet ”Process mapping” ledet av Leigh McCullough, og med stipendiatene Pål Ulvenes og Lene Berggraf.
– Det er helt klart en stor fordel og ære for Modum Bad å ha deg tilknyttet oss. Hva betyr det for deg å være tilknyttet Forskningsinstituttet?
– Jeg føler en forpliktelse i å følge opp det jeg allerede er involvert i med hensyn til Leighs prosjekt. Det er
beundringsverdig hvor høyt direktør Ole Johan Sandvand verdsetter forskningen ved Modum Bad. Jeg er for øvrig et ”sosialt dyr” som trives i godt kollegafellesskap, noe jeg finner her
ved Forskningsinstituttet.

Profesjonell medmenneskelighet

Wampold tenker at det å være et ”sosialt dyr” er det unike ved mennesket, fordi vi er helt avhengig av å hjelpe hverandre for å overleve som art.
– Dersom én uttrykker smerte, aktiverer det som oftest omgivelsenes medfølelse og ønske om å hjelpe. Psykoterapi er dermed en måte å omgjøre dette enkle prinsippet til et avansert fagfelt.
Han har tro på at psykoterapi kan bety en kraftfull forskjell inn i menneskers liv fordi det handler om betydningen av sosiale samspill.
– Det dreier seg dypest sett om behovet for medmenneskelighet for at vi skal kunne klare oss, avslutter den amerikanske professoren.

FAKTA

• Bruce E. Wampold (62)

• Professor ved University of Wisconsin, Madison, USA.

• Doktorgrad i veiledningspsykologi i 1981.

• Forfatter av flere bøker og et hundretall av bokkapitler og artikler om psykoterapi og forskningsmetode.

• Har en framtredende internasjonal rolle innen psykoterapiforskning.

• Aktuell som ny internasjonal veileder ved Forskningsinstituttet, Modum Bad.

Tekst: Terje Tilden
Foto: Unni Tobiassen Lie
Badeliv 4/2010

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF