Mening og motivasjon

Fredag 3. desember disputerte Cand. psychol Ragnfrid Helene Steensnæs Nordbø.

Nyhetsartikkel publisert 26/11/10

Ragnfrid Helene Steensnæs Nordbø har siden september jobbet på avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum bad.
Fredag 3. desember forsvarte hun sin avhandling for graden Phd. Tittelen på doktorgraden er: Meaning and Motivation in Anorexia Nervosa.
  
Prøveforelesningen ble holdt fredag 3. desember 2010 i Forsamlingssalen, Psykologisk institutt.  Tittelen på forelesningen var: Motivasjon som begrep. Hva betyr det i forhold til anorexia nervosa? Selve disputasen ble holdt samme sted.

I bedømmelseskomiteen satt:
•David Clinton,Docent i medisinsk psykologi, Leg.psykolog, leg.psykoterapeut, Psykoanalytiker (IPA), Karolinska Universitetssjukhuset
•Per Johnsson, docent i klinisk psykologi, leg psykolog og prefekt, Institutionen for psykologi ved Lunds universitet
•Ingela Lundin Kvalem, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputasen var:
Settedekan professor Anne Inger Helmen Borge

Nordbøs veiledere  har vært: 
•Professor Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Psykologisk institutt
•Professor Finn Skårderud, Universitetet i Lillehammer og Oslo universitetssykehus (bi-veileder)
 

Les mer

Share Button
Print Friendly and PDF