En bok spesielt for dem som ikke er fagfolk

Negative samspill tapper oss for krefter. I sin nye bok peker Terje Landro på veier ut av dårlige mønstre.

Nyhetsartikkel publisert 31/03/13

Terje Landro med sin nye bok: Godt samspill
Psykologspesialist Terje Landro med sin nye bok "Godt samspill – Å være seg selv sammen med andre".

-Negative samspill tapper oss for krefter, sier psykologspesialist Terje Landro ved Modum Bad. I boken Godt samspill peker han på veier ut av mønstre som gjør at relasjoner ikke fungerer.

-Jeg tror alle har opplevd negative samspill i forholdet til de nærmeste, sier Landro.
– Vi gledet oss kanskje til en fin kveld med kjæresten, et besøk hos en voksen datter, en jul med foreldre og søsken, men så ble det ikke slik vi hadde tenkt. Vi var ikke den vi ønsker å være – vi fikk det ikke til. I etterkant skammer vi oss, er sinte eller irriterte.

Finne veien ut

Boken ”Godt samspill – å være seg selv sammen med andre” handler om å forstå og finne veier ut av mønstre som gjør at relasjoner ikke fungerer.
– Når vi våger å rette oppmerksomheten mot oss selv og egne opplevelser i samspillet, først da kan vi sortere i følelsene våre, mener Landro.
Psykologspesialisten mener vi først da kan oppdage nye sider ved oss selv, finne ut hva vi står for og hvordan vi vil ha det når vi er sammen med andre.
– Vi kan finne ut av hva som hindrer og hva som fremmer gode relasjoner. Det ruster oss til relasjoner der partene kan være likeverdige. På den måten blir vi i stand til å utfolde oss mer fritt – sammen med dem vi bryr oss om, sier Landro.

For folk flest

Terje Landro er utdannet lærer, senere psykologspesialist. Han har tidligere arbeidet ved den norske skolen i Nairobi, Kenya og ved sjømannskirken i Kobe, Japan.
De siste ti årene har han jobbet som par- og familieterapeut ved Senter for familie og samliv, Modum Bad. Der underviser han blant annet om sentrale aspekter ved samspill i nære relasjoner. Boken Godt samspill har Landro skrevet etter påtrykk fra pasienter og kolleger.
-Det var et ønske at jeg skulle skrive ned noe av det jeg underviser om.
– Er boken for fagpersoner eller for folk flest?
– Det er ikke en fagbok, så man trenger ikke forkunnskaper for å lese den. Boken er skrevet spesielt for dem som ikke er fagfolk.

"Godt samspill – å være seg selv sammen med andre" er utgitt på Pax forlag og slippes ut på markedet torsdag 4. april. Boken vil blant annet være til salgs i Modum Bads nettbutikk.

Share Button
Print Friendly and PDF