Om voksenlivet og vårt forhold til våre nærmeste

Samlivsekspert Frode Thuen har skrevet bok om det å være voksen i ungdommelighetens tidsalder.

Nyhetsartikkel publisert 16/05/11

Frode ThuenFrode Thuen bruker seg selv, sin egen oppvekst og gir innblikk i egen voksentilværelse i boka “Kunsten å være voksen”.

Hva vil det si å være voksen i ungdommelighetens tidsalder? Psykologiprofessor, forfatter og samlivsekspert Frode Thuen tar for seg voksenlivet og vårt forhold til våre nærmeste.

Thuen behandler i sin bok kjærlighet og samliv, foreldrerollen, arbeid, fritid og livsstil. Han bruker seg selv, sin egen oppvekst, familie og skilsmisse og gir innblikk i egen voksentilværelse. Vi får også et innsiktfullt møte med konkrete livskriser hentet fra terapirommet. Her møter vi mennesker som sliter med voksenlivets utfordringer og som får hjelp til å løse dem. I dag er det opp til oss selv hvordan vi velger å leve livet. Det krever en forståelse av oss selv, og denne boka er en hjelp til å gjøre veloverveide og kloke valg.

Boken kan bestilles i Modum Bads nettbutikk.

Share Button
Print Friendly and PDF