Nordisk Konferanse 23.-26. september

Religiøse og eksistensielle tema i psykoterapi og sjelesorg

Nyhetsartikkel publisert 21/09/09

Vitaavdelingen ved Modum Bad og Institutt for Sjelesorg inviterer til nordisk konferanse om
eksistensielle og religiøse tema i psykoterapi og sjelesorg. Konferansen retter seg mot psykoterapiens møte med det letende, søkende mennesket og har fått tittelen:

Konferansen er også en markering av Vita-avdelingens 10-årsjubileum – ti års erfaring med psykoterapeutisk arbeid med eksistensielle og religiøse tema.

Med blant annet de Internasjonale foreleserne:
Ana-Maria Rizzuto – Emmy van Deurzen – Sebastian Murken – Göran Bergstrand – Ylva Eggehorn

Les mer om foreleserne i invitasjonen

Konferansen er fulltegnet.

Last ned Programmet

Share Button
Print Friendly and PDF