Nordisk konferanse 23. – 26. september 2009

Institutt for sjelesorg og Vitaavdelingen ved Modum Bad inviterer til Nordisk konferanse om religiøse og eksistensielle tema.

Nyhetsartikkel publisert 12/04/09

Vitaavdelingen ved Modum Bad og Institutt for Sjelesorg inviterer til Nordisk konferanse om religiøse og
eksistensielle tema i psykoterapi og sjelesorg under tema: 

 

 

Eksistensiell lengsel – religiøs søken


Fagseminaret går over tre dager med fokus på klinisk religionspsykologi og eksistensielt orientert psykoterapi og sjelesorg. Seminaret inngår i markeringen av Vitaavdelingens 10- årsjubileum – 10 år med erfaring fra klinisk arbeid med eksistensielle og religiøse temaer.

Det søkes om godkjennelse som videre- og etterutdanning for aktuelle faggrupper.

Foredrag, seminarer, kulturelle innslag med blant andre:
Ana Maria Rizzuto (USA) , Emy van Deurzen (GB), Gøran Bergstrand (S),Ylva Eggehorn (S), Sebastian Maurken (D), Svein Haugsgjerd, Susanne Engell, Leif Andersen (DK), Siri Johns, Leif Gunnar Engedal, Arne Austad, Arne Tord Sveinall, Gry Stålsett, Inger Ma Bjønnes m.fl.

Sted: Modum Bad

Tid: 23.-26.september 2009

Share Button
Print Friendly and PDF