The Great Psychotherapy Debate

kr 349

Forfattere: Bruce Wampold and Zac E. Imel
ISBN:            978-0-8058-5709-2
Format:       Heftet
Sider:            323

Boka er 2. utgave av Bruce Wampolds bok som kom i 2001, og som fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Den nye utgaven som nå er i handelen, og som er skrevet sammen med Zac Imel (PhD), er en oppdatert versjon med de nyeste forskningsfunn relevant for psykoterapi, og det forventes at denne boka vil bli enda mer lest enn den forrige. Den har allerede fått meget god mottakelse. Her er hva Scott D. Miller (PhD) skriver i sin anmeldelse:

««The Great Psychotherapy Debate» er kanskje den viktigste bok noensinne utgitt om psykoterapi.»

Ett av de sentrale temaene som ble debattert i kjølvannet av den forrige boka, er hvilken betydning fellesfaktorer har versus spesifikke faktorer i psykoterapi. Dette er en debatt som blusser opp med jevne mellomrom i norske og internasjonale fagmiljøer. I denne nye boka formidler Wampold og Imel nye forskningsfunn som har relevans for denne debatten, noe som skulle bidra til at forståelsen av forholdet mellom fellesfaktorer og spesifikke faktorer bringes et betydelig skritt videre. Som følge av denne kunnskapen lanserer forfatterne en meta-modell for psykoterapi som kan hjelpe oss å forstå hva som skjer og er virksomhet i klinisk praksis. Denne meta-modellen utgjør derfor et rammeverk av fellesfaktorer som fungerer tilretteleggende for bruk av spesifikke terapimodeller og -tilnærminger.

NB! ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.