Routine Outcome Monitoring

kr 598

Hvordan kan man bruke tilbakemelding som et dialogverktøy i par- og familieterapi? Dette temaet tar Terje Tilden og Bruce E. Wampold opp i en ny bok om bruk av det de kaller Routine Outcome Monitoring (ROM).

Red:         Tilden, Terje, Wampold, Bruce E.
Forlag:    Springer
ISBN:       978-3-319-50674-6
Format:   Innbundet
Sider:       287

 

ROM er en måte å arbeide terapeutisk på som bidrar til å styrke brukermedvirkning. Det kan brukes på tvers av arbeidsmetoder og behandlingsteorier. Verktøyet er utviklet i et tett samarbeid mellom forskning og klinisk praksis. I boken «Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Therapy. The Empirically Informed Therapist» er Terje Tilden og Bruce E. Wampold redaktører for flere sentrale bidragsytere rundt bruk av tilbakemeldingssystemet ROM både i Norge og internasjonalt.

Hva er ROM?
ROM er en fellesbetegnelse for forskjellige tilbakemeldingsverktøy innen psykoterapi der klientene rutinemessig og hyppig svarer på spørsmål knyttet til terapiframgang og relasjon til terapeuten, og hvor denne informasjonen tilbakemeldes terapeuten. Dermed kan terapeut og klient sammen jevnlig evaluere om terapien fører til ønsket resultat. Ikke minst er ROM funnet nyttig for å oppdage når terapien ikke virker som ønsket, slik at en har mulighet til å gjøre justeringer mens terapien ennå er i gang.

Boka beskriver hvordan ROM har blitt utviklet, og hvordan det har blitt tatt i bruk i par- og familieterapi. Det er imidlertid viktig å påpeke at ROM er like aktuelt innen andre psykoterapidisipliner. For eksempel er det nå igangsatt et stort program som involverer klinikk og forskning her på Modum Bad med bruk av tilbakemeldingsverktøyet M-POQ (Modum Process Outcome Questionnaire) som bygger på de samme prinsippene som denne boka omhandler. Innfallsvinklene i boka spenner fra de historiske, sosiologiske, antropologiske, filosofiske og til de psykologiske. Boka presenterer i tillegg implementering på organisasjonsplan, samt flere kliniske beskrivelser og erfaringer som er gjort med ROM.

ROM muliggjør at terapi blir direkte informert fra klientene om framgang og prosess i sanntid. Dette innebærer anvendelse av forskningsprosedyrer i den kliniske hverdagen, noe som kan redusere kløften mellom klinisk praksis og forskning. I sum kan en si at dette øker sjansen for at terapiutøvelse blir kunnskapsbasert.

ROM innebærer hyppig og systematisk rapportering fra klient til terapeut om progresjon og prosess i psykoterapi

  • gir terapeut og klient mulighet til sammen å evaluere og justere det en gjør i terapi for å optimalisere utbyttet av behandlingen
  • er særlig anbefalt for å oppdage risiko for ikke å oppnå ønsket resultat i psykoterapi
  • er nyttig uavhengig av arbeidstilnærming mht. type teori, metode, klienter eller kontekst
  • bidrar til å styrke brukermedvirkning i terapi


NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.