Psykologisk førstehjelp – veiledningshefte

kr 189

En verktøypakke som kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner

Psykologisk førstehjelp – veiledning for bruk i førstelinjen

Psykologisk Førstehjelp er et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom, som i økende grad brukes i førstelinjen for mange ulike tilstandsbilder og problemområder. Siden Psykologisk Førstehjelp kan brukes så bredt, har behovet meldt seg for en utvidet veiledning som gir mer generelle beskrivelser av hvordan metoden kan anvendes. I veiledningen finner du blant annet tips for å redusere overdreven angst, engstelse, tristhet, grubling, bekymring og sinne. Også tema som glede, mening og mestring og ikke minst den betydningen dette har for psykisk helse og fungering, tas opp. Veiliederen er full av praktiske eksempler.

Solfrid Raknes er psykologspesialist og tilsatt ved Voss sjukehus.

Bente Storm Mowatt Haugland er psykologspesialist, forsker og tilsatt ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest.

 

NB! Ved bestilling av mer enn et produkt i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.