Tilbake til NÅTID

kr 298

Ny behandlingsmanual fra Modum Bad: Manualen «Tilbake til nåtid» gir hjelp til å forstå endringene, og hvilke øvelser og teknikker som gjør det lettere å håndtere disse.

 

Utgitt:      Modum Bad, 2014
ISBN:        978-82-92014-20-2
Format:   Heftet
Sider:       239

Tilbake til NÅTID er en behandlingsmanual skrevet og utviklet av Traumepoliklinikken – Modum Bad i Oslo. Boken beskriver hvordan gjentatte traumatiske hendelser påvirker menneskers liv gjennom endring i reaksjoner, følelser, tanker og handlinger. Den gjennomgår også øvelser og teknikker som gjør det lettere å håndtere disse endringene.

Traumereaksjoner kan ha omfattende innvirkning på opplevelsen av en selv, forholdet til andre mennesker og mening med livet. Boken formidler kunnskap som har til hensikt å skape gjenkjennelse for disse sammenhengene, og samtidig utvikle anerkjennelse og respekt for egne overlevelsesreaksjoner.

Målet med boken er å fremme mestring og stimulere til utvikling av nye ferdigheter som bidrar til at traumereaksjonene ikke lenger overskygger hverdagslivet. Boken er bygget opp som en manual der hvert kapittel tar for seg et viktig tema med tilhørende øvelser og hjemmearbeid. Den kan brukes av mennesker med traumereaksjoner i og utenfor behandlingssammenheng, men det er erfaringsmessig av betydning å ha en person å snakke med når en gjennomgår boken. Boken kan brukes av fagpersoner som gir behandling for traumereaksjoner, både individuelt og i gruppe.

Alle øvelsene i boken er lest inn med en kvinnelig og en mannlig stemme, og lagret som lydfil her: https://www.modum-bad.no/lydfiler/ I boken står passordet oppgitt.

NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.

Modum Bad arrangerer også fagkurs  innenfor temaet