I gode og onde dager

kr 350

Når en eller begge parter har et problematisk forhold til alkohol eller narkotiske stoffer, står utfordringene i kø.

Forfattere:  Modum Bad og Stiftelsen Bergen Diakonissehjem
ISBN:             978-82-92014-16-5
Format:        Spiralisert
Sider:            112

I gode og onde dager er et kursopplegg for par berørt av rus. Ressursheftet som er utviklet kan brukes som en kunnskapsoppdatering og kursmanual. Det kan være til nytte både for dem som står midt oppe i utfordringene, og for dem som står på utsiden og skal hjelpe.

Rundt 100 000 nordmenn har et alvorlig rusproblem. Det vil si anslagsvis 300 000 mennesker som er berørt i nær relasjon. Man vet at det også finnes mange skjulte alkoholproblemer – mørketallene er store. Når en eller begge parter har et problematisk forhold til alkohol eller narkotiske stoffer, står utfordringene i kø. Mange familier jobber med å skjule det tabulagte problemet.

Par berørt av rus lever ofte  i en verden hvor kommunikasjonsproblemene er store, konfliktnivået høyt og hvor tilværelsen svinger mellom håp og avmakt. Det er rusmisbrukeren som sitter med nøkkelen til håpet. Partneren utvikler ofte et slags medavhengighetsproblem og slutter nesten å leve sitt eget liv.

Kursopplegget ”I gode og onde dager” er utviklet på grunnlag av kunnskap, forskningsmateriale og tilbakemeldinger fra de 60 parene som har deltatt på kurs i prosjektperioden.  Ressurheftet ønsker vi skal være til hjelp både for dem som står midt oppe i utfordringene, og for dem som står på utsiden og skal hjelpe. Heftet kan både brukes som en kunnskapsoppdatering og som en kursmanual.

Ressursheftet ”I gode og onde dager” ble lansert på Litteraturhuset i Oslo den 24. januar 2013, der også den svensk-finske forfatteren Märtha Tikkanen var til stede. Tikkanen delte sin sterke historie med tilhørerne. En historie som handler om det stormfulle ekteskapet med Henrik Tikkanen – et forhold sterkt preget av hans alkoholisme.

I tillegg til ressursheftet kan man også kjøpe de ferdige powerpointene til kurskonseptet – se nettbutikken.

Les mer om konseptet ”I gode og onde dager” .

NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.