I det lange løp …

kr 180

Forfattere:  Kjersti Tytingvåg Rogne og Berger J. Hareide
ISBN:             978-82-92014-24-0
Utgitt:           Modum Bad, 2015
Sider:             66

Omtale:
En oppfølgingsundersøkelse om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn.

Bakteppet for dette prosjektet var en intervjuundersøkelse med foreldrene til 17 familier med funksjonshemmede barn. Intervjuene pågikk fra 1997 til 2002, og prosjektet var i regi av Samlivssenteret på Modum Bad.

15 år senere er det gjort en oppfølgingsundersøkelse i 11 av disse familiene. Undersøkelsen gir en unik informasjon om hva som skjer i det lange løp.

Vi ønsker at rapporten kan bidra til økt kunnskap på dette feltet. Det kan være nyttig lesning for foreldre som har funksjonshemmede barn å se hva andre foreldre har erfart. Men kanskje særlig er vårt håp at dette vil kunne være viktig kunnskap for alle som arbeider i det mangefasetterte tjenesteapparatet som bistår disse familiene.

NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht til postens satser.