Hestesentrert Psykoterapi

kr 229

en manual som gir innføring i hvordan Hestesentrert psykoterapi (HSP) har vært benyttet i behandling av traumepasienter på Modum Bad.

Utgitt:    Modum Bad, 2014
ISBN:     978-82-92014-23-3
Format: Heftet
Sider:     114

Hestesentrert psykoterapi (HSP) er en del av en verdensomspennende, profesjonell terapeutisk tradisjon som bruker hester som samarbeidspartnere for pasienters helingsprosess. I en ikke-truende atmosfære ønsker vi at traumatiserte mennesker skal få en «god nok» tillit til seg selv og klare å øke sin bevissthet og evne til selvrefleksjon.

Vi ønsker også at samværet med hestene skal gi pasienter en opplevelse av trygghet og mestring som gjør dem mer motstandsdyktige i møte med dagliglivets utfordringer. Dette kan øke deres lyst og evne til å være sammen med andre mennesker på en likeverdig måte.

Manualen har som hensikt å inspirere til å operasjonalisere og standardisere en behandlingsmetode som har vist seg å være virkningsfull i behandlingen av vår målgruppe på Modum Bad så vel som andre pasientgrupper andre steder. Den vil også være egnet for pasienter utenfor behandlingsinstitusjoner.

NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.