Godt samspill

kr 329

Godt samspill – å være seg selv sammen med andre. En bok spesielt for dem som ikke er fagfolk.

Forfatter: Terje Landro
Utgitt:       Pax forlag
ISBN:        978-82-530-3600-7
Format:    Innbundet
Sider:       230

NEGATIVE SAMSPILL tapper oss for krefter. Dette har vi alle opplevd i forholdet til våre nærmeste. Vi gledet oss til en fin kveld med kjæresten, et besøk hos en voksen datter, en jul med foreldre og søsken, men så ble det ikke slik vi hadde tenkt. Vi var ikke den vi ønsker å være, vi fikk det ikke til. Vi kom til kort. Erfaringen setter seg i kroppen. I etterkant skammer vi oss, vi er sinte eller irriterte. Eller vi føler oss regelrett invadert.

GODT SAMSPILL handler om å finne veier ut av mønstre som gjør at relasjoner ikke fungerer. Når vi våger å rette oppmerksomheten mot oss selv og egne opplevelser i samspillet, først da kan vi sortere i følelsene våre. Og oppdage nye sider ved oss selv. Da kan vi finne ut hva vi står for og hvordan vi vil ha det når vi er sammen med andre. Vi blir rustet til relasjoner der partene kan være likeverdige. Og vi blir i stand til å utfolde oss mer fritt – sammen med dem vi bryr oss om.

TERJE LANDRO (f. 1949) er psykologspesialist ved Modum Bad, Senter for familie og samliv. Til daglig arbeider han som par- og familieterapeut, og han underviser om sentrale aspekter ved samspill i nære relasjoner. Landro er også utdannet lærer, med videreutdanning innenfor sosialantropologi, kristendomskunnskap og musikk. Han har tidligere arbeidet ved den norske skolen i Nairobi, Kenya og ved sjømannskirken i Kobe, Japan. Som psykolog var Landro tilknyttet familiekontoret i Lillestrøm i tre år, før han ble ansatt i sin nåværende stilling ved Modum Bad i 2003.

NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.