Forventningens kraft

kr 329

Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad.

 

Forfattere:  Halvard Vike, Heidi Haukelien
Forlag:          Gyldendal Akademiske, 2017
ISBN:             978-82-054-8477-1
Format:        Heftet
Sider:            244

Hvordan foregår psykoterapi i praksis? Hva gjør den med mennesker som trenger behandling for psykiske lidelser? Hva skal til for at behandlingen blir virkningsfull?

Denne sosialantropologiske studien fra Modum Bad undersøker disse spørsmålene – og mange flere. Studien bygger på deltakende observasjon av psykoterapeutisk behandling over en periode på om lag åtte måneder, og analyserer hvordan behandlingen skaper mening, gir inspirasjon til å ta risiko og tilegne seg ny erfaring. Den danner også grunnlag for fellesskap og dialog.

Den kaster samtidig lys over hvilke kulturelle og organisatoriske betingelser som gjør dette mulig, og retter blikket mot betydningen helsesport, miljøarbeid, sjelesorg og kulturaktiviteter får for pasienter som søker mestringsevne og helbredelse.


NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, kan porto øke i hht postens satser.