Mens vi fortsatt elsker hverandre

kr 249

Ta vare på parforholdet

– Ofte ønsker vi at partneren vår skal ta seg sammen eller endre seg, men hvis vi skal ta vare på parforholdet og bevare kjærligheten over tid, må vi først og fremst spørre oss selv: Hva kan jeg gjøre for at min partner skal ha det godt? Mattias Stølen Due

Forfatter:   Mattias Stølen Due
ISBN:            9788293368298
Forlag:         Vårt Land forlag, 2017
Format:       Innbundet
Sider:           205

 

Denne boken handler ikke om å få et lykkelig eller fantastisk parforhold. Et slikt mål er i beste fall urealistisk og i verste fall skadelig, fordi ambisjonsnivået bare ender opp med å stresse oss. Boken handler om hvordan vi kan få et kjærlig parforhold som er godt nok, altså et forhold som vi generelt sett er tilfreds med og trives i.

Par- eller familieproblemer er de hyppigste temaene for dem som oppsøker psykolog, noe som vitner til to ting:
1. Vi ønsker å ha et godt forhold til partnere vår.
2. Det kan være temmelig vanskelig.

Hva kan vi gjøre for å forebygge mistrivsel og samlivsbrudd? Hva kan vi gjøre for å ta vare på parforholdet mens vi fortsatt liker hverandre godt? Boken er ingen quick-fix, men viser oss gjennom eksempler og øvelser fastlåste mønstre og nye handlemåter i parforholdet. Det er en bok for alle stadier i et parforhold – både dem som nettopp har funnet hverandre og dem som ha levd sammen en stund.

Mattias Stølen Due er dansk psykolog og leder av Center for Familieudvikling i Danmark. Han har gjennom kurs, parterapi og foredrag hjulpet utallige par til bedre kommunikasjon og trivsel i parforholdet. Mattias Stølen Due bodde sine første leveår på Modum Bad.

Center for Familieudvikling har rettighetene til PREP i Danmark og har også utviklet Par-sjekken som nå lanseres også i Norge.


Den dansk-norske psykologen Mattias Stølen Due er en samlivspedagog av de sjeldne. Faglig forankret, med gode verdier, har han et forfriskende og fornyende budskap både for yngre par og godt voksne. Han er realistisk om samlivets utfordringer  i dag, og samtidig håpefull på samlivets muligheter i krevende tider.dette er en gavebok med viktige utfordringer til oss alle.
Per Arne Dahl, Tunsberg biskop


NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, kan porto øke ihht til postens satser
.