Foreldrepoesi

kr 225

Gjennom poesien åpner Barbro Sætersdal dører for leseren til det livsdramaet det er å få et utviklingshemmet barn.

Forfatter: Barbro Sætersdal
ISBN: 9788292014066
Forlag: Modum Bad
Format:  Innbundet
Sider: 64

Omtale:

Foreldrepoesi forteller hvordan det kan oppleves å få og å leve med et psykisk utviklingshemmet barn. Nakent og direkte, og i en kunstnerisk avklaret form, åpner den opp for foreldrenes følelser og reaksjoner, slippe fram de forbudte tankene, det vonde og vanskelige, den skremmende selvinnsikten – og erkjennelsen.

Boken kan være til god nytte for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, men også gi verdifull innsikt for fagpersoner og studenter som i sitt arbeid vil møte familier i en slik situasjon.

Barbro Sætersdals bok ”Foreldrepoesi” kom første gang ut på Cappelen Forlag i 1979. Gjennom sine ærlige, usminkede dikt formidler Barbro Sætersdal i denne boken hvordan det kan oppleves å få og leve med et psykisk utviklingshemmet barn. Nakent og direkte åpner den opp for foreldrenes følelser og reaksjoner, slippe fram de forbudte tankene, det vonde og vanskelige, den skremmende selvinnsikten – og erkjennelsen.

Diktene er på en usedvanlig ærlig og samtidig vakker måte med på å legitimere følelser og opplevelser mange foreldre ikke tør å gi til kjenne overfor andre. Den gir et godt utgangspunkt for å reflektere over egne reaksjoner, men også som døråpner for kommunikasjon om det å være foreldre og par i en slik situasjon.

Diktene gir også innsyn i den verden som ofte bare foreldrene ser, opplever og forstår, og der glede, håp, bekymring og sorg stadig veksler i et liv fylt av en permanent uforutsigbarhet.

Boken kan være til god nytte for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, men også gi verdifull innsikt for fagpersoner og studenter som i sitt arbeid vil møte familier i en slik situasjon.

Barbro Sætersdal var professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. I 1992 tok hun doktorgrad på en avhandling om utenlandsadopterte barns tilpasning i Norge. Sammen med Monica Dalen ga hun ut ”Hvem er jeg” – Adopsjon – identitet – etnisitet (Akribe 1999) Hun ga ut flere bøker om barn, kultur og sosiale forhold før hun døde i 2002.

NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.