DVD’n Fortsatt Foreldre

kr 200

– kan gi et godt innblikk i hvordan et samlivsbrudd kan oppleves.

Utgitt:     Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2011.
ISBN:       9788299-812276

Dvd’n som hører til Fortsatt Foreldre-programmet gir et godt innblikk i hva som kan oppleves som vanskelig og utfordrende for voksne og barn etter et samlivsbrudd, og hva man kan gjøre for å oppnå god kommunikasjon og samarbeid.

Profesjonelle skuespillere dramatiserer ulike hverdagssituasjoner hentet fra de fem kurstemaene: Bruddprosessen, Kommunikasjon, konflikt og samspill, Å se barnas livssituasjon, Foreldresamarbeid og Veien videre. De ulike temaene kommenteres underveis av psykologspesialist Frode Thuen.

Dvd’n er produsert av Pandora Film as.

NB! Ved bestilling av mer enn et produkt i nettbutikken, vil porto øke i hht postens satser.