Strenge kroppsidealer kan føre til sykdom

Strenge kroppsidealer og høye krav til prestasjon og perfeksjonisme, kan være noen av grunnene til at mange unge strever med sin psykiske helse.

Nyhetsartikkel publisert 01/04/16

Psykolog KariAnne Vrabel

-Samtaler er det nyttigste verktøyet man har for å hjelpe unge som strever, sier psykolog KariAnne Vrabel.

Strenge kroppsidealer som dreier seg om at jenter skal være tynne og gutter muskuløse, samt høye krav til prestasjon og perfeksjonisme, kan være noen av grunnene til at mange unge strever med sin psykiske helse.

– Undersøkelser viser dessverre nedslående tall om unges psykiske helse, sier psykolog KariAnne Vrabel ved Modum Bad.
Hun mener de strenge idealene til hvordan man skal se ut og hva man burde prestere, kan være viktige variabler for å forstå denne utviklingen.
-Stress og lettere psykiske vansker som nedstemthet, ensomhet og bekymringer, er for lengst blitt folkesykdommer blant den unge befolkningen. For mange kan dette lede til alvorliger tilstander som spiseforstyrrelser og selvskadingsproblematikk, sier Vrabel.

Samtale er verktøyet

Mange som møter disse ungdommene synes det er vanskelig både å forstå og å arbeide med spiseproblemer, spiseforstyrrelse og selvskade. Det er viktig å søke kunnskap og kompetanse for å se og forstå de som strever med det.
-Den nyttigste verktøyet man har er samtaler, men disse samtalene kan være utfordrende og vanskelige både for hjelperen og den som skal bli hjulpet, sier psykologen.

Øke forståelsen

Torsdag 14. april arrangerer Modum Bad et kurs som har til hensikt nettopp å øke forståelse for disse tilstandene. KariAnne Vrabel er foredragsholder og vil i sin undervisning snakke om temaer som kroppsmisnøye, kroppsbildeforstyrrelser, spiseproblemer, spiseforstyrrelser og kroppens betydning for selvbildet. Det vil fokuseres direkte på de gode samtalene med ungdommene. Hva skal man gjøre når man oppdager at noen har spiseproblemer? Hva kan man si? Hva er lurt å ikke si? Kan man gjøre feil?

Trenger gode hjelpere
Leder i Kildehuset – formidling og forebygging, Jorunn Tangen Hole, mener kurset vil være nyttig for alle som møter ungdom i sitt arbeid, eller på fritiden i ungdomsklubber og idrettslag.

-Håpet er at ved bidra til å øke trygghet og kompetanse på dette området, vil mange flere ungdommer møte gode hjelpere på alle nivåer, sier Jorunn Tangen Hole, leder i Kildehuset ved Modum Bad.

Les mer om kurset her.

01.04.2016
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF