Når de beste ikke makter mer

Gjennom livet vil de fleste av oss møte kriser og overrumples av ulike tap. Det kan sette oss ut av spill for kortere eller lengre tid.

Nyhetsartikkel publisert 26/02/16

Portrait of a senior man with a female hand on his shoulder

Kriser og tap kan sette oss ut av spill for kortere eller lengre tid. Da er det godt å ha et menneske en kan søke forståelse og støtte hos, skriver sykehusprest Anne Ma Bjønnes.

Ofte reagerer vi med fortvilelse og hjelpeløshet. De vonde følelsene kan noen ganger bli så sterke at vi overmannes av dem. Noen opplever også å være ytterst alene om det vanskelige. Og ensomheten forsterker det vonde.

“De vonde følelsene kan noen ganger
bli så sterke at vi overmannes av dem”

I en slik situasjon kan det være avgjørende å ha et sted å vende seg til, å ha et menneske en kan søke forståelse og støtte hos. En som det går an å være ærlig sammen med. Av og til kan det sitte langt inne å innrømme at en ikke makter alt alene. Kanskje en er oppdratt til å sette sin ære i å være selvstendig, å klare seg selv. Det å falle sammen kan oppleves som et nederlag. En kan kjenne seg mislykket. Vi kan også være redde for å være til bry for andre.

Av og til tenker jeg på tittelen på en bok som kom for mange år siden: ”Når de beste ikke makter mer.” Når et menneske forteller om den krisen som gjorde at det måtte søke hjelp, kan det handle nettopp om dette: Å ikke makte mer. Og det betyr ikke at en ikke var god nok, at en ikke prøvde nok. Det kan handle om å bli så uttømt for krefter at en ikke lenger makter hverdagen. Ofte har det vært alt for mye alt for lenge.

“Det å trenge hjelp når livet svir,
er høyst menneskelig”

Slik kan det bli for oss alle. Ingen unntatt. Vi kan rammes og rystes av livet på en slik måte at vi trenger andres bistand. Trenger noen å støtte oss til. Trenger hjelp til å sortere i det kaoset en kjenner på. Og det å trenge hjelp når livet svir, er høyst menneskelig.   Bær hverandres byrder” står det i Bibelen. Det forteller meg at byrder er noe alminnelig. At det er vanlig å bære på noe tungt. Det forteller også at vi kan hjelpe hverandre med byrdene.
Til ulike tider og i forskjellige situasjoner kan livet være for tøft å klare alene. Da kan vi trenge hjelp til å sortere og finne ut av hva vi egentlig har behov av.

Vi er sterke og sårbare. Til ulike tider kan vi være den som kan støtte andre. Til andre tider er det meg som trenger støtte.  Det er vel derfor vi trenger fellesskap med andre. Det er derfor andre trenger meg.

Inger ma
Skrevet av sykehusprest Inger Ma Bjønnes

Les mer om sjelesorgen på Modum Bad.

25.02.2016
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF