En “nær Gordon”-opplevelse

Gordon Johnsens minneforelesning onsdag 7. oktober var viet grunnlegger Gordon Johnsen selv. Du kan se forelesningen på vår Facebook-side eller i vår You Tube kanal. Lenker finner du nederst i artikkelen.

Nyhetsartikkel publisert 13/10/20

Adm. direktør Anders B. Werp ønsker velkommen.

Kun 50 inviterte gjester kunne i år være til stede i Kildehuset på Gordon Johnsens minneforelesning. Arrangementet ble imidlertid overført direkte til Facebook og You Tube (se linker nederst i saken) hvor over hundre mennesker fulgte med fra alle kanter av landet.

Bok om Gordon

Den nyutgitte boken om Gordon Johnsen “Møter med sårbare sinn» var utgangspunktet for årets minneforelesning. I boken tegner forfatterne Øyvind Eide, Per Haave, Leif Gunnar Engedal, Helen Christie og Einar Johnsen et bilde av Modum Bads grunnlegger fra ulike ståsteder.

Forfatterne og minneforeleserne: Per Haave (fra v.), Einar Johnsen, Helen Christie, Øyvind Eide og Leif Gunnar Engedal.

Forskningsbasert

Det er over 60 år siden Gordon Johnsen (1905 – 1983) grunnla den livskraftige virksomheten Modum Bad.
– Vi ønsket å lage en biografi om vår far, men også en mer forskningsbasert fremstilling av Modum Bads tilblivelse og denne viktige epoken i psykiatriens historie, sa sønn og psykiater Einar Johnsen da boken ble gitt ut på Hertervig forlag i mai.

Fagmannen

På minneforelesningen foredro historiker Per Haave om Gordon Johnsens «terapeutiske filosofi», slik den kom til utrykk i tanken om nervesanatoriet og i behandlingsprinsippene ved Modum Bad. Sjelesorg og religionspsykologi var tema da professor Leif Gunnar Engedal var på talerstolen. Teologiprofessor Øyvind M. Eide, som også er bokas redaktør, delte sine minner om hvordan det var å gå i veiledning hos Gordon Johnsen.

Kommunikasjonssjef Unni Tobiassen Lie intervjuet Helen Christie og Einar Johnsen om oppveksten.

Minner om far

Til slutt i minneforelesningen fortalte to barna, Einar Johnsen og Helen Christie, som også har forfattet hvert sitt kapittel i boka, om Gordon som far og familiemenneske.
– Han var festlig og skapte mye liv rundt seg. Det var ikke for ingenting at han ble kalt Lyn-Gordon, sa eldstesønnen Einar.
– Vi var stolte av ham, men i tenårene var jeg noen ganger flau, sa Helen, som er yngste jente i barneflokken som telte sju barn.
I oppveksten måtte de dele faren sin med mange. Han tilbragte mye tid på jobb og med pasientene. Flere av hans barn og barnebarn ble imidlertid inspirert til å følge i hans fotspor.

Se hele minneforelesningen på Facebook eller You Tube.

 

Skuespiller Andreas Dahl trakk en kunstnerisk rød tråd gjennom minneforelesningen.

Inga og Gordon Johnsens seks gjenlevende barn var til stede under minneforelesningen. Fra venstre: Astri Johnsen, Nils Johnsen, Sol Dahl, Einar Johnsen, Irene Engelstad og Helen Johnsen Christie.

 

 

Les mer om bokutgivelsen her.
Kjøp boka i vår nettbutikk!

10.10.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF