– Sorgarbeid er tungt og smertefullt

Sorg er noe av det vondeste og vanskeligste som rammer oss.

Nyhetsartikkel publisert 26/06/12

Anne Støten Winther
– Å miste en av de nærmeste, er en av de største påkjenninger vi kan ha som menneske, sier Anne Støten Winther i Avdeling for depressive lidelser og komplisert sorg.

"Sorg er en ensom smerte. " (Ingeborg Prytz-Fougner)

Å oppleve sorg er noe av det vondeste og vanskeligste som rammer oss. Sorgen kjenner vi som en reaksjon når vi mister eller taper nære mennesker, funksjoner, roller eller oppgaver. Når vi har stått i et nært følelsesmessig forhold til det vi taper, utvikles sorgreaksjonen.

Ulik form for sorg

Vanligst forbinder vi sorg med de følelsene eller reaksjonene som kommer når et menneske som har stått oss nær dør. Å miste en av de nærmeste, er en av de største påkjenninger vi kan ha som menneske. Men vi snakker også om sorg når vi mister noe som betyr noe for oss, for eksempel tap av funksjoner eller roller, helse eller at vi rammes av sykdom, eller når noen vi er glade i forlater oss.

Forskjellige reaksjoner

Vi mennesker er forskjellige. Derfor vil måtene vi opplever sorg på være ulike. Det samme vil det være med hvor dyp og omfattende sorgen kjennes og den varigheten sorgreaksjonen vil ha. Dette vil avhenge av mange faktorer som nærheten til den – eller det – vi mistet, vår personlighet, våre faste reaksjonsmønstre og hva vi har opplevd tidligere. Noen reaksjoner får vi nær opptil tapet, andre blir tydeligere etter en tid.  Betegnelsen sorgarbeid er ofte brukt for å beskrive den prosessen vi går igjennom etter et tap. Sorgarbeidet er for de aller fleste både tungt og smertefullt.

Støtte fra andre

Støtte fra andre er viktig i sorgbearbeidelsen. Det støtter å kjenne at andre ser oss når vi sørger. Det er uvurderlig for den som har mistet noen at andre oppsøker dem. For de fleste som har opplevd et tap gjør det godt å få være sammen med noen som tillater følelsesutbrudd og lar den som sørger få snakke om tapet og om minnene, ikke bare de første dagene eller ukene etter hendelsen, men også over tid.

Komplisert sorg

Selv om savnet etter den vi har mistet vil være tilstede, vil som regel sorgreaksjonen over tid gradvis bli svakere. Hvis sorgbearbeidelsen blir hemmet eller ikke får sitt utløp, kan det utvikle seg en forsinket eller komplisert sorgreaksjon eller en forlengelse av sorgen som det må søkes faglig hjelp for å komme igjennom.

Av Anne Støten Winther
fungerende avdelingsleder i Avdeling for depressive lidelser og komplisert sorg

Denne lederartikkelen er hentet fra Badeliv. Gjennom ulike artikler og intervjuer har Modum Bad i sitt gratismagasin Badeliv (Badeliv nr 2/2012) sett på hvordan sorgen kan berøre oss på ulike måter. Du kan tegne abonnement på Badeliv her.

Share Button
Print Friendly and PDF