Soldater kan utvikle angst og traumer etter utenrikstjeneste

Generalmajor Robert Mood ønsker lavterskeltilbud for hjemvendte soldater.

Nyhetsartikkel publisert 12/10/12

Robert Mood og Ole Johan Sandvand
Generalmajor Robert Mood sammen med administrerende direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.

Generalmajor Robert Mood besøkte torsdag 11. oktober Modum Bad. Bakgrunnen er et initiativ fra veteraner fra internasjonale operasjoner om å få til et lavterskeltilbud for hjemvendte soldater.
– Jeg har møtt flere veteraner som har fått den hjelpen de trengte på Modum Bad. Vi ønsker derfor å se på mulighetene for et samarbeid, sier Mood.

Mange veteraner

Som Forsvarets veteraninspektør har han et spesielt ansvar for soldatene som kommer hjem fra utenlandstjeneste. Etter andre verdenskrig har Norge hatt rundt 100 000 soldater i internasjonale operasjoner. Det siste store bidraget er de rundt 8000 norske soldatene som har vært i Afghanistan. I følge Mood kommer de aller fleste styrket hjem fra slike operasjoner, men noen få får problemer med angst og traumer i etterkant. Det kan gå lang tid før symptomene utvikler seg til å bli en alvorlig tilstand.

Leter etter kompetanse

– Besøket på Modum Bad er et uttrykk for at vi hver eneste dag søker etter nye muligheter og nye samarbeidspartnere, for å komme et skritt videre, sier generalmajor Robert Mood.
Han presiserer at det er det sivile helsevesenet som primært er ansvarlig for å behandle veteraner med en helsemessig utfordring. Forsvaret har imidlertid et ettårsansvar for å kartlegge, rådgi og veilede veteranene inn mot tilbudene som finnes i det sivile helsevesen.
– Kan et lavterskeltilbud på Modum Bad være et alternativ?
– Det er for tidlig å si, men vi vet at de har en interessant behandlingsmodell og at mange har fått god hjelp her.

Nasjonalt ansvar

– Norge har et særskilt ansvar for krigsveteranene, sier Ole Johan Sandvand, administrerende direktør ved Modum Bad.
Han mener et eventuelt lavterskeltilbud for hjemvendte soldater går rett inn i tenkningen rundt det nye Kildehuset på Modum Bad.
– Vi behandler årlig flere veteraner for angst og tramer etter utenlandstjeneste. Denne kompetansen kan også benyttes i et tilbud med lav terskel for de som trenger hjelp. Vi har allerede ressurssenteret Villa Sana for leger og sykepleiere som trenger hjelp for å forebygge utbrenthet. Kanskje kunne vi etablere et Villa Veterana?

I august undertegnet Modum Bad en treårig avtale med Forsvaret om å holde samlivskurs. I denne avtalen lå også en åpenhet for å se på andre mulige samarbeidsområder.

Se NRKs sak fra Robert Mood-besøket på Modum Bad.

infoleder@modum-bad.no

121012

Share Button
Print Friendly and PDF