20 ansatte er med i oppfølgingsarbeidet

- Modum Bad har en hovedrolle i oppfølgingen etter 22. juli, sier Atle Dyregrov.

Nyhetsartikkel publisert 19/12/11

Modum Bads ansatte var blant de første som ankom Sundvollen etter tragedien den 22. juli. Rundt 20 ansatte er med i det pågående oppfølgingsarbeidet.
– Modum Bad har en hovedrolle i oppfølgingen, sier psykolog Atle Dyregrov.
Dyregrov er leder ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. Senteret har det faglige ansvaret for oppfølgingen av de berørte etter 22. juli. På oppdrag fra Helsedirektoratet samarbeider senteret med Modum Bad, Seksjon for sorgstøtte ved A-hus og Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse om oppfølgingsarbeidet.

Bredde i faggruppen

Modum Bad er den institusjon som har de fleste gruppeledere til stede under de tre helgene som arrangeres for etterlatte.
– De har derfor en hovedrolle i dette oppfølgingsarbeidet, sier Dyregrov.
– Modum Bad har en bredde i faggruppen som er av uvurderlig betydning for samlingene. I tillegg har de tatt ansvar for samlingene av etterlatte etter bomben i regjeringskvartalet. Det betyr at også disse familiene vil få gode muligheter for likemannsstøtte og faglig bistand ut over den hjelp de får fra kriseteam og bedriftshelsetjeneste.

– Historisk

-Hvordan vil du karakterisere oppfølgingsarbeidet?
– Det er historisk. For første gang har norsk helsevesen tatt et ansvar for etterlatte etter en katastrofe. Tidligere har oppfølging vært overlatt til rammet selskap eller deres forsikringsselskap. Det er også første gang at et omfattende støttearbeid for så mange er igangsatt.
– Hvilken betydning kan arbeidet få for fremtiden?
-Jeg tror en bedre oppfølging av de som rammes av enkeltdødsfall også vil presse seg fram. Norske kriseteam kan ikke gi en type hjelp til de som rammes av store ulykker og katastrofer, og en annen for de som opplever enkeltdødsfall. Med de kollektive tilbudene, legges listen høyere i fremtidig arbeid for kriserammede.

Tre fellessamlinger

Den første samlingen for etterlatte ble arrangert i november, hvor nærmere 180 pårørende deltok. De andre samlingene vil bli lagt til mars og juli 2012. Fellessamlingene skiller seg ut fra individuell oppfølging ved at de etterlatte får møte flere i samme situasjon og utveksle erfaringer.
Klinikkdirektør Tron Svagård har representert Modum Bad i planleggingsfasen. Han var en av de frivillige som meldte seg til tjeneste den dramatiske helgen i juli. Siden har han fulgt oppfølgingsarbeidet tett og deltok også på den første fellessamlingen i november.
-Det var en sterk opplevelse å være tilstede når etterlatte til de omkomne på Utøya kom sammen. 
De ble tilbudt fellessamlinger og samlinger i mindre grupper. Blant annet var det egne grupper for mindreårige barn og søsken.
Svagård er stolt av sine ansatte, både hvordan de bidro på Sundvollen den første tiden, men også hva de bidrar med i ettertid.
-Vi er en organisasjon som klarer å snu oss rundt på kort tid. I dette arbeidet har vi kunnet benytte klinisk kompetanse til forebyggende arbeid, sier Svagård.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
Badeliv nr 4/2011

Share Button
Print Friendly and PDF