Milliongave til Modum Bad

Fire sparebankstiftelser i Buskerud, Vestfold og Telemark gir Modum Bad en gave på 12 millioner kroner. – Skreddersydd behandling og terapeutlaboratorium er det som står øverst på listen for hva vi skal bruke gaven til, sier direktør Kari-Jussie Lønning.

Nyhetsartikkel publisert 28/06/24

- Vi er så glade og takknemlige for denne store gaven, sier direktør Kari-Jussie Lønning (i midten). Fra v:: Kirsten Helene Torkildsen Wassend fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum, Gisle Dahn fra SpareBank 1 Stiftelsen BV, Kari-Jussie Lønning, Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark og Guri Ramtoft fra Sparebankstiftelsen Nome.

– Vi er så glade og takknemlige for denne store gaven, sier direktør Kari-Jussie Lønning (i midten). Fra v:: Kirsten Helene Torkildsen Wassend fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum, Gisle Dahn fra SpareBank 1 Stiftelsen BV, Kari-Jussie Lønning, Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark og Guri Ramtoft fra Sparebankstiftelsen Nome.

– Dette gir oss mulighet til å satse for fullt på å videreutvikle presisjonsbehandling til våre pasienter. Samtidig vil terapeutlaboratoriet gjøre det mulig for de ansatte å utvikle seg ved å trene og øve på nye ferdigheter, sier administrerende direktør Kari-Jussie Lønning.

Treffsikker behandling

Den store gaven ble overrakt under et arrangement på Modum Bad fredag 28. juni. Der presenterte blant andre psykologspesialist Karine Frost sin forskning på presisjonsbehandling.

“Vi ønsker å behandle pasienter med psykiske diagnoser med enda større treffsikkerhet”

 

Forsker Karine Frost snakker om presisjonsbehandling fra scenen i Festsalen.

Psykologspesialist og forsker Karine Frost presenterte fakta fra sin forskning på presisjonsbehandling.

– Vi ønsker å behandle pasienter med psykiske diagnoser med enda større treffsikkerhet, slik man gjør blant annet kreftbehandling. Vi kan gjerne kalle det en mer skreddersydd behandling. Maskinlæring er blant hjelpemidlene vi ønsker å bruke for å nå dette målet, sa Frost.

Lege og forsker Mikkel Eielsen snkker om terapeutlaboratorium fra talerstolen i Festsalen.

Lege og forsker Mikkel Eielsen presenterte ideene rundt terapeutlaboratorium fra talerstolen i Festsalen under gaveoverrekkelsen.

Lære i laboratorium

Sparebankstiftelsenes representanter fikk også høre om terapeutlaboratoriet som skal utvikles. Forsker og lege Mikkel Eielsen la fram ideene og planene rundt etableringen av laboratoriet. Målet er at ansatte skal bruke laboratoriet til å øve seg på nye ferdigheter og få viktig praktisk trening.

Kari-Jussie Lønning, direktør ved Modum Bad deler ut blomster til giverne. Videre mot høyre: Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark, Gisle Dahn fra SpareBank 1 Stiftelsen BV, Guri Ramtoft fra Sparebankstiftelsen Nome og Kirsten Helene Torkildsen Wassend fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

Kari-Jussie Lønning, direktør ved Modum Bad deler ut blomster til giverne. Videre mot høyre: Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark, Gisle Dahn fra SpareBank 1 Stiftelsen BV, Guri Ramtoft fra Sparebankstiftelsen Nome og Kirsten Helene Torkildsen Wassend fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

“I terapeutlaboratoriet skal ansatte få øve seg på nye ferdigheter og få viktig praktisk trening”

 

– Skaper stolthet

De fire sparebankstiftelsene, Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum, SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark samt Sparebankstiftelsen Nome er alle store eiere i SpareBank 1 Sørøst-Norge. For den lokale banken er prosjektet på Modum Bad både stort og spennende.
– Dette skaper stolthet blant våre ansatte, kunder og interessenter, samt at det bekrefter stiftelsenes viktige rolle i lokalsamfunnet. Ikke minst er det gledelig at når stiftelsene står sammen får det stor betydning for hele regionen Sørøst-Norge. Jeg gleder meg til å se resultater av dette forskningsarbeidet, sier Per Halvorsen, konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Kari-Jussie Lønning, direktør ved Modum Bad, ønsket velkommen til gaveoverrekkelsen i Festsalen.

Kari-Jussie Lønning, direktør ved Modum Bad, ønsket velkommen til gaveoverrekkelsen i Festsalen.

– Satser for fullt

Administrerende direktør Kari-Jussie Lønning ved Modum Bad er veldig takknemlig for milliongaven fra de fire sparebankstiftelsene.
– Dette betyr svært mye for oss. Både den anerkjennelsen som ligger i tildelingen, og det viktige samarbeidet. Vi ønsker å være en del av løsningen i det viktige samfunnsoppdraget vi er en del av innen psykisk helsevern.

“Vi ønsker å være en del av løsningen i det viktige samfunnsoppdraget vi er en del av innen psykisk helsevern”

Dette vil styrke og videreutvikle vår posisjon som spydspiss i dette arbeidet. Ut i prosjektperioden vil vi også jobbe for å formidle ut vår kunnskap og våre erfaringer, slik at det kan komme disse regionene til gode.
Det er en intensjon og et sterkt ønske om at man kan gå videre etter den første prosjektperioden på tre år.

– Dette prosjektet er i samsvar med stiftelsenes formål og vil komme svært mange i Buskerud, Vestfold og Telemark til nytte. Vi er derfor stolte støttespillere, sa Kirsten Helene Torkildsen Wassend, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

 

– Den «usynlige» lidelsen

Sparebankstiftelsene holder fram at de ønsker å skape gode og varme lokalsamfunn.
– Psykiske lidelser er på mange måter den «usynlige» lidelsen. Den synes sjelden utad, og den omtales heller ikke så ofte av de som rammes eller deres pårørende, sier Jan Terje Olsen, daglig leder i Sparebankstiftelsen Telemark.

“Psykiske lidelser er på mange måter den «usynlige» lidelsen”

Gisle Dahn og Guri Ramtoft, daglig ledere i henholdsvis Sparebank1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nome, sier seg enige:
– Det bidrar ofte til å forsterke problemene for de som rammes, fordi skamfølelse og ønske om å fortie er et problem.

 

Ingvild Fredwall (til venstre) og Jostein Frøyshov Danielsen bidro med henholdsvis sang og poesi.

Til nytte for mange

Prosjektets mål er å bedre psykisk helsevern, øke pasienttilfredshet og oppnå mer bærekraftig håndtering av psykiske helseutfordringer.
– Dette er i samsvar med stiftelsenes formål og vil komme svært mange i Buskerud, Vestfold og Telemark til nytte. Vi er derfor stolte støttespillere til dette prosjektet som har fått navnet «En kilde til liv», sier Kirsten Helene Torkildsen Wassend, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF