Medvandrere i det gode og det onde

Hvor er Gud når det onde skjer? - Et velkjent spørsmål for prestene ved Modum Bad

Nyhetsartikkel publisert 08/11/11

Fire uker etter tragedien på Utøya vender 1500 overlevende og pårørende tilbake for å ta et nytt steg inn i bearbeidelsen etter 22. juli. Til stede på  Utøya er Inger Ma Bjønnes og Jon-Erik Bråthen, godt synlige i presteskjorter. På oppdrag fra Helsedirektoratet er sykehusprestene ved Modum Bad blitt bedt om å opprette et sjelesorgteam sammen med en humanetiker og en imam. I tillegg til å være tilgjengelige for samtaler, mener prestene det er en viktig symbolfunksjon at de fire i sjelesorgteamet står sammen.
– Vi kunne vise at det gjerningsmannen står for, er noe vi ikke ønsker. Vi representerte ulike livssyn, men stod likevel skulder ved skulder om felles verdier som samhold, respekt og likeverd. Norge er et av de landene som er kommet lengst i religionsdialog, noe mange kanskje ikke var klar over før 22. juli. Nå ser vi viktigheten av disse samtaleforaene og at de får betydning i krisetider, sier Bråthen, ledende sykehusprest ved Modum Bad

Prestens rolle

Sykehusprestene har god erfaring med å møte mennesker i kriser, sorg og tap. Ved Modum Bad er sjelesorg en integrert del av behandlingsopplegget. – Her jobber vi tverrfaglig med mennesker som sliter med livet, seg selv og sine omgivelser, sier Bråthen.
– Hvilken rolle kan en prest ha i kriser som ikke terapeuter kan?
– Mange er vant til at presten er til stede når tap, sorg og død rammer. Vi er medvandrere i det alminnelige livet og i det vonde som alle mennesker rammes av med mer eller mindre trykk. Terapeuter henvender vi oss til når sorgen setter seg fast eller gjør syk, sier Bjønnes.

– Gud lider med oss i sin kjærlighet og arbeider med oss for å bedre fremtiden for oss og for verden, sier Jon-Erik Bråthen, her sammen med kollega Inger Ma Bjønnes. Sykehusprestene bidro som sjelesørgere etter tragedien på Utøya. Foto: Unni Tobiassen Lie

Når troen skakes

Som prester er de kjent med de eksistensielle spørsmålene. I krise blir disse spørsmålene gjerne enda mer fremtredende.
– Hele vår sjel ristes i krise, også vår tro. Hvorfor kunne ikke Gud forhindret det? Hvor er Gud når det onde skjer? Det er forståelige spørsmål. Vi tror ikke Gud vil det vonde, men at han kjemper sammen med oss mot det vonde og lider sammen med oss, sier Bjønnes. Når livet og troen skakes, klarer vi kanskje ikke lenger å forholde oss til det gudsbildet vi hadde. Da kan det ofte være nødvendig å justere våre bilder av og forestillinger om Gud.
– Vi vet at vårt gudsbilde er preget av våre foreldre og andre viktige voksne som var til stede i barndommen vår. Det er derfor viktig å undersøke våre tanker om hvem Gud er. For det er ikke Gud som har villet, sendt eller tillatt det onde, eller valgt ut hvem som skal rammes, sier Bråthen.
Som prester ved Modum Bad vektlegger de det enkelte menneskets verdighet. Olavskirken er åpen hele døgnet og tilrettelagt for symbolhandlinger og bønn. Liturgien i gudstjenestene bærer preg av verdighet og håp.

Hevntanker

Følelser som hat og hevn kan føles uakseptable, men likevel dukke opp når mennesker utsettes for kriser, vold og krenkelser. Det er forståelig, men bør ikke gis næring, mener prestene.  – Det er viktig å anerkjenne sinnet og hatet. Samtidig vil den enkelte ikke ha godt av å bli værende i det, men bruke energien til noe konstruktivt, mener Bråthen. – Bibelen sier vi ikke skal gjengjelde ondt med ondt, men elske våre fiender og velsigne de som forfølger oss. Hvilken plass skal slike vers få i en krise? – Det er riktig at dette står i Bibelen, men samtidig møter vi mennesker klagesalmene som fra tidenes morgen har ropt sin nød og klage til Gud, sier Bjønnes.
Til og med deres anklager har Gud tålt. Heller ikke følelser som hat og hevn er korrigert til å være ulovlige, selv om de ikke bør handles på.  -Sinne er et uttrykk for ønsket om å få de gode grensene på plass igjen. Vi har behov for rettferdighet, det som er rokket ved må komme på fote igjen, sier Bjønnes.
– Er det alltid en vei tilbake til troen etter sorg og krise?
– Det er ikke alltid en vei tilbake til et gudsbilde som sier at bare vi tror, så vil det gå oss vel. Et entydig svar om at Gud alltid beskytter de troende, vil slå sprekker i møte med det vonde. Men gudsbildet vårt kan få flere nyanser. Vi kan i stedet tro at han er med oss i alle slags dager. Dette er et gudsbilde som får livet og troen til å henge bedre sammen, mener Bjønnes. 

Fra Badeliv nr. 3 2011
Tekst: Torill Helene Heidal Landaasen

Share Button
Print Friendly and PDF