Manual om mindfulness og traumer

Terapeutene Katinka Thorne Salvesen og Malin Wästlund har gitt ut boken ”Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer"

Nyhetsartikkel publisert 25/07/15

Kathinka-boken
Katinka Salvesen (til venstre) og Malin Wästlund ga ut sin manual om mindfulness og medfølelse i begynnelsen av juni.

-Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle oss selv med vennlighet er to grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer. Disse egenskapene forstyrres når vi utsettes for traumer, sier Katinka Thorne Salvesen, psykologspesialist ved Traumepoliklinkken, Modum Bad i Oslo. Sammen med terapeut Malin Wästlund ved DPS Øvre Telemark i Notodden har hun skrevet en manual om det å bruke mindfulness og medfølelse som en vei til vekst etter traumer.

På vakt

Når man har opplevd traumer i livet, kan man bli værende i en ”på-vakt-tilstand”. Oppmerksomheten blir værende i beredskapsmodus, og følelsen av egenverdi slår sprekker. Med trening kan vi ta tilbake kontrollen over oppmerksomheten og lære å utøve selvmedfølelse.

– Evnen til å være til stede i nåtid og til å gi seg selv støtte og medfølelse, er egenskaper det går an å trene opp, forklarer Salvesen.

Lang erfaring

Salvesen og Wästlund har lang erfaring med å tilby slik trening til mennesker som strever med ettervirkninger etter traumer. Førstnevnte er psykologspesialist ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- oguttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi.

 

Malin Wästlund arbeider som terapeut med traumer som spesialfelt ved DPS øvre Telemark, Notodden, og underviser på NIKUT (Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon). Hun er utdannet sivilingeniør og fysioterapeut, med videreutdanning innen kunst- og uttrykksterapi, psykodrama, sensorimotorisk psykoterapi og Mindful Self-Compassion (MSC-lærer).

Teori og treningsopplegg

Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer er den første norske boken som tilbyr en traumesensitiv tilnærming til trening av oppmerksomt nærvær, og til medfølelse vendt mot egne følelser og reaksjoner. I bokens første del gir forfatterne en teoretisk innføring i hva som skjer når kropp og sinn låses i beredskapsmodus i etterkant av traumatiske hendelser. Kunnskap om hvordan store belastninger påvirker oss, kan styrke vår motstandskraft i møte med livets vanskelige sider.

Å vite hvorfor vi ikke klarer å være til stede, kan hjelpeoss til å øke vårt oppmerksomme nærvær. Å vite hva om skjer når vi nedvurderer oss selv, kan hjelpe oss til å bli mer støttende og omsorgsfulle overfor oss selv.

 

Lydfiler

I bokens andre del tilbyr forfatterne et systematisk treningsopplegg for å styrke oppmerksomheten og evnen til det de betegner som «en indre medfølelse». Alle øvelsene har tilhørende lydfiler. Boken henvender seg til dem som ønsker å trene oppmerksomt nærvær og indre medfølelse selv, og til dem som tilbyr dette som del av terapi eller trening. Den er spesielt rettet inn mot dem som har ettervirkninger av traumatiske hendelser. Men både teori og treningsdelen vil også være til hjelp for alle som har vært utsatt for belastinger, stress over lang tid eller som av andre grunner ønsker å styrke evnen til nærvær og følelsen av egenverdi.

 

 

Nå er kunnskapen samlet i en manual gitt ut på Pax forlag. Manualen kan bestilles i Modum Bads nettbutikk.

infoleder@modum-bad.no
030715

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF