Takket med gode ord og bløtkake

Legeforeningens president Hege Gjessing takket Modum Bads ansatte for innsatsen etter 22. juli.

Nyhetsartikkel publisert 23/09/11

Hege Gjessing
Legeforeningens president Hege Gjessing rettet en stor takk til alle Modum Bads ansatte.

-Vi har et sterkt behov for å takke dere, både for det dere bidro med, men også det dere vil bidra med etter tragedien den 22. juli, sa Hege Gjessing da hun besøkte Modum Bad fredag 23. september.

Fikk se Villa Sana

Den ferske lederen i Den norske legeforening er på rundtur for å takke etter terrorhandlingen mot Regjeringskvartalet og Utøya. Til Modum Bad kom hun sammen med fagdirektør Bjarne Riis Strøm og kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn i legeforeningen. De tre fikk en omvisning på Modum Bads område. Særlig var Ressurssenteret Villa Sana interessant for legeforeningens nye president. Den norske legeforening har en løpende avtale med Villa Sana, og nærmere 2000 leger har fått rådgivning ved ressurssenteret etter oppstarten i 1998. Målsettingen med et opphold på Villa Sana er å bidra til å styrke legers bevissthet i forhold til legerollen, forebygge utbrenning og fremme legers helse og livskvalitet.
 

Foran Villa Sana
Utenfor Villa Sana. Fra v.: adm.direktør Ole Johan Sandvand, Modum Bad, legepresident Hege Gjessing, Olav Lund, leder Villa Sana, klinikkdirektør Tron Svagård, Modum Bad,  fagdirektør Bjarne Riis Strøm og kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn i legeforeningen.
 

Lære av hendelsen

Hege Gjessing fikk møte de av Modum Bads ansatte som deltok i førstehjelpsarbeidet på Sundvollen hotell den 22. juli. Hele 20 ansatte har vært involvert. Mange meldte seg frivillig til tjeneste umiddelbart etter at katastrofen ble kjent, og bidro sterkt både i den akutte fasen, men også etterpå. 
-Vi ønsker å høre hvordan dere opplevde situasjonen og hva vi sammen kan lære av denne hendelsen, sa Gjessing, som fikk med seg flere nyttige innspill fra de som var med i arbedet.

Legeforeningen spanderte kake på alle Modum Bads ansatte i det etterpåfølgende informasjonsmøtet, hvor Gjessing formidlet en takk til hele kollegiet.

Bløtkake til alle
Det vanket bløtkake på alle som en takk for innsatsen.

Legeforeningen på besøk
Fra v.: Lege Arild Jervell (i midten) fra Modum Bad var med i hjelpearbeidet på Sundvollen hotell natten etter tragedien den 22. juli. Her sammen med Modum Bads klinikkdirektør Tron Svagård (f.v.), legeforeningens president Hege Gjessing, adm.direktør Ole Johan Sandvand, Modum Bad og Bjarne Riis Strøm, fagdirektør i legeforeningen.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF