Lege i spesialisering (LIS) i fast stilling eller legevikar

Ønsker du et spesialiseringsforløp i psykiatri? Eller et legevikariat? Det har vi! Avdeling for familiebehandling har ledig 100 prosent fast stilling for LIS eller 100 prosent legevikar.

Nyhetsartikkel publisert 06/01/22

 Ledig stilling LIS lege i spesialisering i psykiatri psykoterapi Modum Bad Avdeling for familiebehandling

Ta et spesialiseringsforløp her hos oss og bli en del av et spennende fagmiljø på Modum Bad!

Om avdelingen

Familieavdelingen har 9-10 familier eller par innlagt samtidig og innleggelsesperioden er 7 til 12 uker. Parene og familiene innlegges og utskrives til ulike tider (slow open). For barna har vi eget barnehage- og skoletilbud.
Individuelle psykiske lidelser og relasjonelle vansker/konflikter er i praksis ofte nært forbundet med hverandre. Derfor er behandling som inkluderer pasientens par- og familiesystem viktig.

Tilbudet er for:

  • Voksne med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne.
  • Pasienter med diagnoser innen depresjon, angst- og traumelidelser.
  • Pasienter som i tillegg har alvorlig dysfunksjonell samhandling i par-, foreldre- og familiesamspill.
  • Par og enslige foreldre (barn i alderen 1-16 år inkluderes i innleggelsen)

Behandlingsmodell

Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming der kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger blir brukt. Vi er i et fagutviklingsarbeid med utdanning/kurs og planlegger å implementere Emosjonsfokusert parterapi som spesifikk modell i løpet av 2022. Avdelingen har implementert et elektronisk pasienttilbakemeldingsverktøy M-POQ som legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet

Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiater, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og miljøterapeut, samt et tverrfaglig behandlingsteam.

Arbeidsoppgaver

Lege i spesialisering inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide terapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for fordypningstid, deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse. Gode muligheter for å drive forskningsaktivitet i samarbeid med Forskningsinstituttet. Man samarbeider også tett med personalet i avdelingens barneseksjon; barnehage og skole.

Våre LIS-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i våre døgnavdelinger, vår voksenpsykiatriske poliklinikk og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning for leger i spesialisering som også foregår i samarbeid med Vestre Viken. Vaktordningen er 7-delt.

Personlig egnethet, fleksibilitet, evnen til å kommunisere, samt evnen til å se hele mennesket vil bli vektlagt sammen med tidligere erfaring fra arbeid i psykisk helsevern.

Som legevikar vil oppgavene være knyttet til somatiske problemstillinger hos barn og voksne, medikamentvurderinger samt psykosomatiske vurderinger i samråd med overlege.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktpersoner

Avdelingsleder Mariane Borge Skakstad, tlf: 32 75 95 96
eller på e-post: Mariane.Skakstad@modum-bad.no
Overlege Gurprit Kaur Aujla, tlf: 32 74 97 00
eller på e-post: gurprit.aujla@modum-bad.no
Overlege Marit Christin Skinnes, tlf: 32 74 97 00
eller på e-post: MaritChristin.Skinnes@modum-bad.no

Søknadsfrist:

28. januar 2022

Stillingstype:

Lege i spesialisering i 100 % fast stilling eller 100 % legevikar

Tiltredelse

Etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF