Leder for familie- og samlivsseksjon

Ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter(MBKK) er det ledig 100 prosent fast stilling for seksjonsleder. Tiltredelse etter avtale.

Kildehuset, Modum Bad

MBKK har seksjoner for fagformidling, arbeidshelse og familie/samliv. Avdelingen har utviklet en variert meny av fagkurs samt kortvarige lavterskeltilbud for enkeltpersoner, par og familier. For mer informasjon se www.kildehuset.no

Modum Bad har i mer enn 20 år hatt rettighetene i Norge til det amerikanske, forskningsbaserte samlivs-konseptet PREP. Vi driver utstrakt kursvirksomhet på samlivsfeltet, og har de siste 7 år bl.a. hatt en landsomfattende avtale med Forsvaret om leveranse av samlivs-kurs til Forsvarspersonell. Vi har også fått rettighetene i Norge til det danske, forskningsbaserte konseptet Par-sjekk. Av forebyggende aktivitet for familier, kan nevnes samarbeid med brukerorganisasjonene LUB, LEVE og FFHB om familiesamlinger for etterlatte ved hhv uventet barnedød, selvmord og død etter hjertesykdom. Det er et mål å promotere, videreutvikle og utvide aktiviteten på familie/samlivsfeltet.

Vi søker etter en seksjonsleder som

 • Har utdanning fra høyskole eller universitet innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren
 • Er en faglig kapasitet på familie/samlivsfeltet, helst med god kjennskap til PREP
 • Har generell erfaring og kunnskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Trives med og motiveres av utadrettet virksomhet
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Er fleksibel, raus, og utviklingsorientert
 • Kommuniserer og samarbeider godt både internt og eksternt

Ansvarsområde

 • Ha det faglige ansvaret for Modum Bads forebyggende familie- og samlivsarbeid
 • Være oppdatert på familie- og samlivsfeltet og initiere nye tiltak ved behov
 • Ivareta et teambyggende og motiverende personalansvar i seksjonen
 • Søke finansiering for å videreutvikle eksisterende, samt realisere nye satsninger innen familie- og samlivsfeltet
 • Etablere familie- og samlivsstyrkende tiltak i Modum Bads lokaler i Oslo
 • Bidra til økt synlighet i media av MBKK’s familie- og samlivsstyrkende arbeid
 • Bidra i videreutviklingen av det totale tilbudet ved MBKK – og til en bedre utnyttelse av synergier mellom avdelingens ulike seksjoner

Vi tilbyr

 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson

Ta gjerne kontakt med leder av Modum Bads kurs- og kompetansesenter, Jorunn Tangen Hole på tlf.: 924 53 691 eller på e-post: JorunnTangen.Hole@modum-bad.no

Søknadsfrist:

31. januar 2021

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

Etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

 

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF