Ledig stilling: Psykolog/psykologspesialist

Har du interesse for å jobbe med traumebehandling? Da kan du bli vår nye kollega! Ved Avdeling for traumelidelser blir det ledig vikariat i 100 % stilling i perioden 15.10.19 til 01.07.20 for psykolog/psykologspesialist. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet.

 

Disse psykolgoene/psykologspesialistene jobber her allerede – kom og bli en del av et spennende fagmiljø på Modum Bad.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder.

Det er 4 behandlingsgrupper i avdelingen med til sammen 32 pasienter. Diagnostisk vil pasientene tilhøre kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk.

Det er ønskelig med oppdatert kunnskap og erfaring med utredning og behandling av sammensatte traumelidelser. Det vil være en fordel med gruppeterapeutisk erfaring. Det ligger til stillingene et ansvar både for den gruppeterapeutiske og individualterapeutiske delen av behandlingsopplegget. Det legges stor vekt på personlig egnethet og du bør like å arbeide i team.

Traumeavdelingen er for tiden med i et spennende forskningsprosjekt knyttet til hvilke type behandling som gir best effekt for pasienter med kompleks PTSD etter alvorlige relasjonstraumer i oppvekst. Se gjerne våre nettsider for mer informasjon om dette.

I våre behandlingsmodeller kombinerer vi individuelle-og gruppebaserte metoder. Vi bruker både verbale og nonverbale tilnærminger. Det teoretiske fundamentet er hentet bl.a. fra teorien om strukturell dissosiasjon, tilknytningsteori, nyere interpersonlig nevrobiologi og sensorimotorisk psykoterapi.

Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen

Vi kan tilby:

  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Gun Abrahamsen tlf. 901 26 327 eller  32 74 97 00

Søknadsfrist:

23. september 2019

Stillingstype:

Vikariat i 100 % stilling i perioden 15.10.19 til 01.07.20 (Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet)

Tiltredelse:

15. oktober 2019

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kildehuset formidling og forebygging med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF